Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 2001

Stopień naukowy doktora uzyskali:

dr Małgorzata Węgierek WBiOŚ
dr Karol Stępień WT
dr Mariola Sułkowska WNS