Ostatnia i pierwsza inauguracja w Rybniku

Ceremonia pierwszej uroczystej inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku (23 października 2001) była szczególnym wydarzeniem: ostatnia w rektorskim kalendarzu, a zarazem pierwsza w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Władze Uczelni, razem z zaproszonymi gośćmi, w uroczystym orszaku miały okazję zwiedzić oddany właśnie do użytku i poświęcony przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia budynek dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Rudzkiej 13a oraz Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych otwarte dla potrzeb studiów technicznych i biznesu.

Za chwilę nastąpi uroczysta immatrykulacja, teraz oczekiwana z niepewnością przez kandydatów na pierwszych studentów OD UŚ w Rybniku
Za chwile nastąpi uroczysta immatrykulacja,
teraz oczekiwana z niepewnością przez kandydatów
na pierwszych studentów OD UŚ w Rybniku

Zespół Szkół Wyższych w Rybniku to najprawdopodobniej pierwsze międzyuczelniane centrum edukacyjne w Polsce. Od 39 lat działa tam wprawdzie pozawydziałowa jednostka kształceniowa Politechniki Śląskiej, od 1994 roku nazywana Centrum Kształcenia Inżynierów, ale dopiero od początku października w ramach jednego kampusu spotykać się będą studenci Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki. Rok przyszły powinien przynieść dalsze poszerzenie międzyuczelnianej współpracy – dla kandydatów na studia w Rybniku podwoje otworzy także katowicka Akademia Ekonomiczna. Rybnicka oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2001/2002 obejmuje sześć kierunków na trzech wydziałach: ekonofizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, filologię polską na Wydziale Filologicznym oraz historię, politologię, socjologię i filozofię na Wydziale Nauk Społecznych.

Takie wskazówki są niezbędne, bo wokół dużo się jeszcze buduje
Takie wskazówki są niezbędne,
bo wokół dużo się jeszcze buduje

Samą uroczystość inauguracji, która odbyła się w auli rybnickiego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, poprowadził jej Rektor – prof. Bolesław Pochopień. „Wolny od obowiązku sprawozdawczości za roku ubiegły” JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek podkreślił doniosłość momentu wejścia Rybnika do elitarnego grona śląskich miast uniwersyteckich, gdzie ważne są nie tylko „równe chodniki i sprawne latarnie”, ale również przyszłość obywateli. Na ręce Prezydenta Adama Fudali złożona zaś została oficjalna nota z podziękowaniem za umożliwienie nawiązania dialogu, który przynosi miastu korzyści wymierne, choć nie zawsze widoczne gołym okiem. Plany na przyszłość snuł Tadeusz Sopicki – Przewodniczący Rady Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia”, wybranej przez władze miasta dla koordynacji i organizacji prac związanych z powstawaniem Zespołu.

Zapraszamy do budynku Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Ślaskiego w Rybniku
Zapraszamy do budynku Ośrodka Dydaktycznego
Uniwersytetu Ślaskiego w Rybniku

Tymczasem sama uroczystość inauguracji (którą najlepiej opisać powinien fotoreportaż) miała nieco dwoisty charakter: dwukrotnie nastąpiła uroczysta immatrykulacja (poprowadzona kolejno przez Rektorów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu), a moment początku i końca ceremonii obwieszczało wspólne uderzenie obydwu rektorskich bereł. Jedyny wykład inauguracyjny, zatytułowany: Podróże po mniejszym niebie wygłoszony został przez prof. Marka S. Szczepańskiego – dyrektora Instytutu Socjologii Wydziały Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, całość uświetnił występ połączonych sił Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej i jej Akademickiego Zespołu Muzycznego.

Damian Zimoń
Uroczyście oddany do użytku
uniwersytecki budynek dydaktyczny poświęcił
Arcybiskup Metropolita Damian Zimoń

Michał Śmigielski
Do uniwersyteckiej Księgi Pamiątkowej
wpisu dokonał między innymi
Michał Śmigielski - Przewodniczący Rady Miasta Rybnika

Autorzy: Katarzyna Bytomska, Foto: Katarzyna Bytomska