Po dyplom z Francji do Polski

Współpraca międzynarodowa Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ z uniwersytetem w Le Mans we Francji trwa już 11 lat.

Dotychczas w ramach tej współpracy prowadzone były wspólne badania naukowe oraz miały miejsce wizyty pracowników i studentów obu uniwersytetów. W semestrze letnim gościliśmy dwoje studentów III roku, którzy wybrali Uniwersytet Śląski jako miejsce wykonania badań do pracy licencjackiej i jej obrony w Katowicach. Przyjechali z Le Mans. Promotorem pracy Laurenne Lebouvier na temat badania struktury krystalicznej i elektronowej BaPbO3 był dr Antoni Winiarski, a promotorem pracy Simon Thibault „Investigation of electronic structure of GaSb substrate by XPS” był dr hab. Jacek Szade. Obrona prac odbyła się w lipcu 2001 przed międzynarodową komisją z udziałem prof. Jean-Yves Collet z uniwersytetu w Le Mans oraz prodziekana Wydziału Mat-Fiz-Chem UŚl prof. dr hab. Alicji Ratusznej. W obu przypadkach studenci uzyskali ocenę bardzo dobrą.

Od lewej stoją Laurenne Lebouvier, prof. dr hab. Alicja Ratuszna, Simon Thibault i dr hab. Jacek Szade
Od lewej stoją Laurenne Lebouvier, prof. dr hab. Alicja Ratuszna,
Simon Thibault i dr hab. Jacek Szade

Gościem Instytutu Fizyki UŚ był profesor Jean-Yves Collet z Institut Universitaire de Technologie w Le Mans (Francja).

AW, JS - Jak doszło do współpracy między naszymi ośrodkami?

J-Y C - Istnieją porozumienia dotyczące współpracy pomiędzy uniwersytetami w ramach tzw. umowy Erasmus. Podczas jednej misji mającej miejsce na uczelni w Le Mans, w czerwcu 2000 roku, pani profesor Alicja Ratuszna zaproponowała mi tematy dla studentów możliwe do zrealizowania w IF UŚ w Katowicach.

AW, JS - Dwoje studentów przyjechało z Le Mans do Katowic, aby wykonać swoje prace licencjackie w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego IF UŚ. Dlaczego?

J-Y C - Studia na IUT trwają dwa lata, inaczej mówiąc 1800 godzin zajęć w ciągu 60 tygodni plus staż w przedsiębiorstwie lub laboratorium badawczym na terenie uniwersytetu trwający co najmniej 10 tygodni. W ramach takiego programu nasi studenci odbyli staż w laboratorium w Katowicach.

AW, JS - Jak Pan Profesor widzi dalszą współpracę?

J-Y C - Nasza dalsza współpraca może być wielokierunkowa:

  • w porozumieniu z tutejszym Instytutem Fizyki na Uniwersytecie w Le Mans kontynuowana będzie wymiana studentów,
  • wizyty Profesorów w ramach misji pedagogicznych (nie posiadamy laboratorium badawczego) są możliwe, lecz ich liczba jest ograniczona.

Jeszcze raz dziękuję Wam za serdeczne przyjęcie podczas mojego pobytu w Katowicach oraz za pomoc i opiekę, którą otoczyliście naszych stażystów. Zaszczytem będzie dla nas możliwość pokazania naszego Instytutu, podczas pobytu Waszej kadry w Le Mans.

* * *

Zapytaliśmy także naszych studentów o ich wrażenia z pobytu w Polsce.

AW, JS - Czy praca w laboratorium była dla was interesującym doświadczeniem?

LL, ST - Nasza praca w laboratorium fizyki w ramach współpracy Le Mans – Katowice była interesującym doświadczeniem. Mogliśmy zapoznać się i korzystać z jednego z najlepszych w Europie unikatowego urządzenia do analizy fizykochemicznej materiałów (XPS, SIMS) jak również dyfraktometru promieni rentgenowskich. Mogliśmy rozwinąć naszą samodzielność zawodową opracowując raport z naszej pracy w języku angielskim.

AW, JS - Czy cały czas przebywaliście w laboratorium i bibliotece?

LL, ST - Przyjechaliśmy do Polski na 3 miesiące, aby dobrze wykonać naszą pracę i poznać nowy kraj. Nasz pobyt składał się z trzech części. Pierwsza część pobytu to przeprowadzanie eksperymentów, druga to opracowanie pracy dyplomowej, a ostatnia to przygotowanie się do naszego końcowego egzaminu. Weekendy były poświęcone na wycieczki po całej Polsce (zwiedzaliśmy m.in. Kraków, Ustroń, Gdańsk), a przewodnikami byli studenci i profesorowie Uniwersytetu.

AW, JS - Jakie są wasze wrażenia z pobytu w Polsce?

LL, ST - Spędziliśmy niezapomniany czas w Polsce, spotkaliśmy wiele wspaniałych i serdecznych ludzi, zwiedziliśmy wiele pięknych miast z ciekawą architekturą, wędrowaliśmy po górach. Nasze włączenie się w nurt badań prowadzonych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego było łatwe dzięki zaangażowaniu się studentów i profesorów Instytutu Fizyki UŚ.

AW, JS - Dziękujemy za rozmowę.

* * *

Świat się zmienia. Dotychczas niektórzy nasi studenci wyjeżdżali do zagranicznych ośrodków wykonując tam pomiary, które później wykorzystywali w swoich pracach magisterskich. Dzisiaj zagraniczni studenci wybierają nasz ośrodek. Świadczy to o wzrastającej randze Uniwersytetu Śląskiego.