KRÓTKO

Dni Języków Europejskich

Od 8 do 10 października trwały na Śląsku Dni Języków Europejskich - impreza organizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE w Katowicach, skierowana głównie do studentów i licealistów śląskich. Rok 2001 ogłoszony został przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Inicjatywa zaplanowana zarówno na szczeblu europejskim, jak też krajowym i lokalnym, obchodzona była w całej niemal Europie. DJE zorganizowane zostały na trzech śląskich uczelniach: Uniwersytecie Śląskim, Akademii Ekonomicznej i Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Każdego dnia przybliżano słuchaczom tajniki wybranych języków europejskich: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przedstawiając techniki skutecznego uczenia się języków obcych. Informowano ponadto o możliwościach i zaletach studiowania za granicą. W ramach imprezy odbyły się także liczne projekcje filmów kina europejskiego w oryginalnej wersji językowej.

M.K.

MARSZAŁEK GOŚCIEM KONFERENCJI REKTORÓW

Podczas spotkania Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego, które odbyło się 13 listopada w Sali Kolegium Rektorskiego (w budynku Rektoratu UŚ) dyskutowano głównie na temat realizacji obowiązującego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 oraz opracowania głównych założeń kolejnego porozumienia, które obowiązywać będzie w latach 2003-2006. Ze zrozumiałych powodów gościem RKR był więc Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, odpowiedzialny z urzędu za wypracowanie propozycji inwestycji w zakresie nauki, kultury i sztuki oraz szkolnictwa wyższego w regionie, a potem za ich odpowiednią realizację. Marszałek przedstawił również zebranym ważną problematykę finansowania szkolnictwa wyższego na Śląsku z punktu widzenia kontraktów rządowych.