UROCZYSTOŚĆ DLA NAJLEPSZYCH

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbyło się w piątek 19 października w Auli Wydziału Nauk Społecznych.

okladka

Po raz pierwszy w historii uczelni mieliśmy okazję zobaczyć grono wybitnych wychowanków naszej Alma Mater w jednym miejscu i czasie!

Do wzięcia udziału w uroczystości - prócz samych absolwentów roku akademickiego 2000/2001, ich rodzin i przyjaciół - zaproszeni zostali przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, władz miejskich, mediów oraz firm regionalnych i ogólnopolskich. Uroczystość uświetnił występ chóru „Harmonia” z Filii UŚ w Cieszynie. Wyróżnionym w ten sposób absolwentom trudno było ukryć wzruszenie: każdy z nich zachowa zapewne na długo w pamięci imienne zaproszenie, torbę wypełnioną upominkami, wśród których znalazł się także egzemplarz katowickiego dodatku „Gazety Wyborczej” z poprzedniego dnia, gdzie - staraniem organizatorów - ukazało się ogłoszenie z listą uhonorowanych podczas uroczystości absolwentów Uniwersytetu. Tymczasem pracownicy Biura Promocji i Karier zapewne nie zapomną szybko porannego telefonu od jednego z zaproszonych do wzięcia udziału w uroczystości absolwentów Wydziału Prawa i Administracji, telefonu wykonanego z pociągu, z zapytaniem i prośbą o uwzględnienie jego udziału w ceremonii. Mgr Jacek Kohler - jak sam zapewniał - nie żałował konieczności zmiany osobistych planów na piątek i szaleńczej jazdy z Krakowa.

Z okazji uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Uniwersytetu Śląskiego wydany został okolicznościowy magazyn „Nasz Absolwent Roku Akademickiego 2000/2001”. Każdy z zaproszonych gości otrzymał egzemplarz w upominku i był to jedyny sposób, aby znaleźć się w posiadaniu tego wyjątkowego wydawnictwa.

JM Rektor Uniwersytetu Slaskiego Prof. Tadeusz Slawek wrecza dyplom ukonczenia studiow i sklada zyczenia urodzinowe absolwentowi Adamowi Matyi, obchodzacemu w tym dniu urodziny
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. Tadeusz Sławek
wręcza dyplom ukończenia studiów i składa życzenia urodzinowe
absolwentowi Adamowi Matyi, obchodzącemu w tym dniu urodziny

Zawiera ono - oprócz listy nazwisk biorących udział w spotkaniu absolwentów, podstawowych informacji o Uczelni, jej władzach i ofercie dydaktycznej w zakresie studiów podyplomowych - także analizę sytuacji, w jakiej znajdują się młodzi ludzie opuszczający mury uczelni, autorstwa pani Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Zofii Ratajczak. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Maksymilian Pazdan pisze o szczególnej roli wychowanków Uczelni, którym jej losy nie są przecież obojętne. O swoich związkach ze śląską Alma Mater opowiada Maciej Pieprzyca - reżyser, scenarzysta, absolwent i pracownik Uniwersytetu. O śląskim, uniwersyteckim „lekkim obłędzie” - na szczęście niegroźnym - pisze Łukasz Adamczyk, opierając się na kolejach losu swojej najbliższej rodziny i własnych doświadczeniach studenta, absolwenta, wreszcie pracownika. Trzon redakcyjny wydawnictwa stanowią właśnie pracownicy Biura Promocji i Karier, dlatego można tam znaleźć również kompetentne porady Magdaleny Siwińskiej-Olszówki i Małgorzaty Łodej z firmy doradztwa personalnego Hill International, dotyczące efektywnego poszukiwania pierwszej pracy. Estetyczny walor wydawnictwa podnoszą reprodukcje prac dyplomowych absolwentów Instytutu Sztuki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Mamy nadzieję, że „Nasz Absolwent...” stanie się miejscem wymiany myśli skupionej wokół naszej Uczelni i zagości na stałe w kalendarzu wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego. Ideą organizatorów było bowiem nie tylko promowanie wyróżniających się wynikami w nauce absolwentów, ale również budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy nimi a uczelnią, której zechcieli poświęcić kilka najważniejszych lat swojego życia.

Rodziny i przyjaciele wyroznionych absolwentow i stypendystow
Rodziny i przyjaciele wyróżnionych absolwentów
i stypendystów

O wrażenia wyniesione ze spotkania nie omieszkaliśmy zapytać jego najważniejszych gości i uczestników - tegorocznych absolwentów naszej Uczelni. Udało się tego dokonać podczas miłych wizyt, które wyróżnieni absolwenci składali w Biurze Promocji i Karier, żeby odebrać pamiątkowe fotografie, dokumentujące uroczyste wręczenie dyplomu ukończenia studiów. Mgr Adam Matyja (absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii) długo nie zapomni urodzinowych oklasków, zaskoczony życzeniami nie spodziewał się, że ktokolwiek zada sobie trud sprawdzenia nawet dokładnej daty urodzin zaproszonych gości... a jednak! Mgr Beata Tyszka, która ukończyła studia na tym samym wydziale, zachwycona była rangą, jaką nadano wydarzeniu: widokiem senackich tóg, występem chóru, eleganckim bankietem. Najważniejszym ze wspomnień jest jednak niezapomniany uścisk dłoni JM Rektora i te kilka zamienionych z nim niemal szeptem zdań - ciepłych, osobistych, pełnych troski i zainteresowania losami opuszczających (albo i nie) mury śląskiej Alma Mater młodych ludzi.

W trakcie uroczystości nastąpiło także wręczenie dyplomów za „wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej” studentom Uniwersytetu Śląskiego - laureatom stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku ich liczba jest wyjątkowo duża, aż 34 osoby odbywać będą w tym roku naukę ze wsparciem finansowym MEN.

Uroczystość została zorganizowana przez Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Działu Nauczania i Działu Spraw Studenckich.

Listę nazwisk wyróżniających się absolwentów Uniwersytetu Śląskiego zaproszonych do wzięcia udziału w uroczystości oraz tegorocznych stypendystów MEN znaleźć można na stronach internetowych uczelni: http://www.us.edu.pl

Autorzy: BPiK, Foto: Mirosław Grzegrzółka