Ogólnopolska Konferencja "Publiczny obrót papierów wartościowych"

W dniach 6 – 8 grudnia 2001 r. w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się ogólnopolska konferencja „Publiczny obrót papierów wartościowych”, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice, we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Prawa i Młodych Prawników UŚ. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Tadeusz Sławek oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Patronem merytorycznym konferencji jest prof. dr hab. Jan Grabowski, kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego. Projekt został objęty patronatem medialnym TVP 3 Katowice, czasopism: Prawo Papierów Wartościowych i Rzeczpospolita oraz portalu internetowego hoga.pl.

Z wykładem pt. „Nadzór judykacyjny nad orzecznictwem KPWiG” wystąpi prof. dr hab. Jan Grabowski. Gościć będziemy także prof. dra hab. Marka Wierzbowskiego, Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz prof. dra hab. Grzegorza Domańskiego z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Andersen Legal. Tematyka emisji papierów wartościowych zostanie przybliżona przez prof. dra hab. Wojciecha Popiołka z UŚ. Dr Alicja Szymanowska z UW poprowadzi wykład o dyrektywach europejskich dot. publicznego obrotu papierów wartościowych. Referat pt. „Obecność gminy na rynku publicznym” wygłosi Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, pan Mirosław Kruszyński. Ponadto wystąpi dyrektor departamentu prawnego KDPW oraz przedstawiciel Baker&McKenzie, Pan Konrad Konarski. Wystąpi również prof. AE Katowice, pani Irena Pyka. Przedstawiciele domów maklerskich przeprowadzą warsztaty dla uczestników konferencji, zakończone panelem dyskusyjnym.

Część merytoryczna zostanie wzbogacona w miarę finalizowania rozmów z pracownikami naukowymi pozostałych ośrodków uniwersyteckich i instytucji. Konferencja będzie uzupełniona o prezentacje wydawnictw – LEX oraz PWN.

Uroczystego otwarcia w dniu 6 grudnia 2001 r. o godz. 10:30 dokonają przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego. W pierwszym dniu uczestnicy konferencji – w szczególności studenci prawa i ekonomii, praktycy oraz osoby zainteresowane poruszaną tematyką – zostaną przywitani oficjalnym bankietem. Całość zostanie uświetniona występem Zespołu Muzyki Dawnej, jak również wieczorną zabawą w pubie „Pod Zieloną Trójką”. Zakończenie konferencji odbędzie się 8 grudnia 2001 r. i będzie połączone z rozdaniem certyfikatów uczestnictwa.

Szczegółowych informacji o przedsięwzięciu udziela ELSA Katowice.