Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Październik 1997

Tytuł naukowy profesora otrzymali:

prof. dr hab. Barbara Żechowska ( WPiPs )

prof. dr hab. Bogumił Westwański ( WMFCh )

prof. Eugeniusz Delekta ( WPArt. )

Stopień profesora zwyczajnego uzyskali

prof. dr hab. Alina Kowalska ( WFil. )

prof. dr hab. Wiesław Dudek ( WRTV )

Stopień profesora nadzwyczajnego UŚ otrzymali

prof. dr hab. Piotr Barczyk ( WPiPs)

prof. dr hab. Aleksander Herczek (WBiOŚ)

prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki (WPArt. )

prof. ks. dr hab. Manfred Uglorz (WPArt. )

Doktorzy habilitowani - pracownicy UŚ
w okresie lipiec 1997-wrzesień

dr hab. Zdzisław Darasz - ( WFil. )

Stopień doktora uzyskali
w okresie lipiec 1997-wrzesień

dr Agnieszka Mrozik WBiOŚ

dr Mariola Krodkiewska WBiOŚ

dr Jolanta Pająk WBiOŚ

dr Jakub Zajdel WFil.

dr Ewa Jakubowska WFil.

dr Izabela Jendrzejewska WMFCh

dr Janusz Morawiec WMFCh

dr Seweryn Miga WMFCh

dr Grażyna Szumera WNS

dr Mariusz Jagielski WPiA