ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 1997/98 W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Zajęcia dydaktyczne:

a/ okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 19 grudnia 1997 roku,

b/ wakacje zimowe od 20 grudnia 1997 do 2 stycznia 1998 roku,

c/ okres zajęć od 5 stycznia do 24 stycznia 1998 roku,

d/ zimowa sesja egzaminacyjna od 26 stycznia do 14 lutego 1998 roku,

e/ okres zajęć od 16 lutego do 8 kwietnia 1998 roku,

f/ wakacje wiosenne od 9 kwietnia do 15 kwietnia 1998 roku,

g/ okres zajęć od 16 kwietnia do 6 czerwca 1998 roku,

h/ letnia sesja egzaminacyjna od 8 czerwca do 27 czerwca 1998 roku,

i/ zakończenie sesji poprawkowej i zaliczenie roku do 24 września, 1998 roku z wyjątkiem ostatnich lat studiów

j/ zakończenie roku akademickiego do 30 września 1998 roku.