KRYSTALOGRAFIA STOSOWANA W WIŚLE (31.08. - 4.09.97)

Na przełomie sierpnia i września tego roku, Wisła - Jawornik stała się centrum Krystalografii Stosowanej. Stało się tak za sprawą Międzynarodowej Konferencji Krystalografii Stosowanej organizowanej, po raz siedemnasty począwszy od 1964 roku, przez Instytut Fizyki i Chemii Metali z Wydziału Techniki. Tym razem po raz pierwszy gościliśmy w hotelu "Stok" w Wiśle - Jaworniku, gdzie przygotowano dla nas sale wykładowe, pracownie komputerowe i foyer dla prowadzenia ożywionych dyskusji.

Fot. M.Grzegrzółka
Przy komuterach

" Tegoroczna konferencja została przygotowana przy współpracy i pomocy sponsorów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, Polskiej Akademii Nauk, Stalexportu SA, Huty "Bankowej" oraz Philips Analytical X-ray z Holandii i JEOL Ltd. z Japonii. Patronat nad Konferencją objął sam Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Przewodniczącym Konferencji był Dyrektor Instytutu Fizyki i Chemii Metali prof. dr hab. Henryk Morawiec. W Konferencji uczestniczył również inicjator i długoletni organizator tych konferencji prof. Zbigniew Bojarski, obecnie Honorowy Przewodniczący Konferencji.

Gośćmi Konferencji byli naukowcy z krajów leżących na wszystkich pięciu kontynentach świata. Przyjechali do nas z: Argentyny, Australii, Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Indii, Hong Kongu, Japonii oraz oczywiście z Europy: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji. W sumie odwiedziło nas 140 osób. W czasie trwania Konferencji, której tematyka tradycyjnie obejmowała rozwój i wykorzystanie metod dyfrakcji rentgenowskiej, synchrotronowej i neutronowej oraz krystalografii elektronowej w badaniach materiałów (metale, stopy, polimery, ceramiki), wygłoszono 41 referatów w sesji plenarnej oraz przedstawiono 77 prac w sesji posterowej. Ponadto przedstawiciele takich firm jak: Philips Analytical X-ray, JEOL Ltd., Seifert prezentowali na przygotowanych stoiskach oferty swoich firm.

Warto wspomnieć, iż organizatorzy zadbali również o inne atrakcje jak - tradycyjny już wieczór folklorystyczny w Brennej z występami zespołu ludowego i pieczeniem barana. Goście konferencyjni mieli okazję do obejrzenia okolic Wisły, spróbowania swych sił w jeździe konnej lub - bezpieczniej - w krótkiej przejażdżce bryczką.

Bezpośrednio po Konferencji, w dniach 4 - 7. 09. 97, opustoszałe sale wykładowe udostępniono uczestnikom Letnich Szkół organizowanych na temat: "Metody Rietvelda" oraz "Krystalografii Elektronowej". Pierwszą z nich Instytut Fizyki i Chemii Metali organizował już po raz trzeci przy współpracy Międzynarodowej Unii Krystalografii, która ufundowała stypendia dla młodych pracowników nauki. Fundatorem Szkoły był również KBN. Wykładowcami byli uznani specjaliści z USA, Australii i Wielkiej Brytanii: prof. R. A. Young, prof. R. B. Von Dreele, prof. I. Madsen i dr J. P. Attfield. Wykładowcy oprócz wiedzy teoretycznej, którą dzielili się ze słuchaczami na wykładach, służyli pomocą w czasie zajęć praktycznych na komputerach do późnych godzin wieczornych. 36 uczestników szkoły miało ponadto okazję do zapoznania się z prezentowanymi programami użytkowymi i spróbowania swoich sił przy rozwiązywaniu podanych przez wykładowców zagadnień.

Drugiej ze szkół: "Szkoły Krystalografii Elektronowej", organizowanej również przez Instytut Fizyki i Chemii Metali, przewodniczyli wykładowcy: dr S. Hovmöllera i dr Xiadong Zou z Uniwersytetu w Sztokholmie przy współpracy lokalnego przewodniczącego prof. J. Kozubowskiego z Politechniki Warszawskiej. Również i tutaj zaprezentowano szereg interesujących wykładów oraz programy komputerowe pozwalające na analizę wysokorozdzielczych obrazów mikroskopowych i dyfrakcji elektronowej pozwalających na rozwiązywanie struktur krystalicznych. W czasie zajęć praktycznych na komputerach, 20 słuchaczy mogło zapoznać się z możliwościami prezentowanego oprogramowania.

Zdaniem uczestników i organizatorów Konferencji oraz obu Szkół imprezy, zarówno pod względem naukowym jak i towarzyskim, były udane. Należy mieć nadzieję, iż następne, a odbędą się one w 2000 roku, będą równie udane.

Autorzy: Małgorzata Niewiara, Foto: Mirosław Grzegrzółka