WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9;
tel. 588 211 w. 12-35, fax: 587 737

zaprasza na VI cykl wykładów

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U. Śl.
przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godz. 15. 30.

Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany
problematyką środowiskową.

Obecność na większości wykładów w ciągu całego roku akademickiego 1997/98
kwalifikuje do otrzymania dyplomu ukończenia cyklu.

Dla studentów UŚ zaliczenie wykładu monograficznego.
Udział bezpłatny.

PROGRAM - semestr 1

02. 10. 1997
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16. 00)

09. 10. 1997
Dr Dariusz Rott, Wydz. Filologiczny U. Śl.
"Kształtowanie się wiedzy o środowisku geograficznym w piśmiennictwie staropolskim (X-XVII w. )"

16. 10. 1997 Forum Natura
Dr Ewa Dziekońska, Stowarzyszenie Architektów Polskich
"Dom przyjazny środowisku"

23. 10. 1997
Dr hab. Małgorzata Strzelec, Wydz. Biologii U. Śl.
"Zawleczone gatunki mięczaków i ich rola w biocenozach wodnych"

30. 10. 1997
Dr Barbara Kożusznik, Szkoła Zarządzania U. Śl.
"Efektywne kierowanie w okresie przemian"

06. 11. 1997
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16. 00)

13. 11. 1997
Dr Jacek Kozdrój, Wydz. Biologii U. Śl.
"Aspekty ekologiczne i biotechnologiczne luminescencji bakterii"

20. 11. 1997Forum Natura
Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, Instytut Onkologii - Gliwice
"Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania raka"

27. 11. 1997
Dr Józef Świerad, Polskie Towarzystwo Zoologiczne
"Płazy i gady Górnego Śląska w aspekcie ochrony ich siedlisk"

04. 12. 1997
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16. 00)

11. 12. 1997
Prof. dr hab. Andrzej Czylok, Wydz. Nauk o Ziemi U. Śl.
"Bioróżnorodność na terenach antropogenicznie odkształconych"

18. 12. 1997 Forum Natura
Andzrzej Szczocarz, Dyrektor Pienińskiego PN
"Konflikt między ochroną zasobów wodnych a konserwatorską ochroną przyrody na przykładzie Zbiornika Czorsztyńskiego w Pieninach"

08. 01. 1997
Prof. dr hab. Stanisław Cabała, Wydz. Biologii UŚl.
"Problemy ochrony przyrody w krajach tropikalnych na przykładzie Peru"

15. 01. 1997 Forum Natura
Prof. dr hab. Tomasz Umiński, Zakład Zoologii UW
"Rajski ogród pod progiem pustyni - czy będzie utracony? Wrażenia i refleksje na temat raf koralowych"

22. 01. 1997
Dr Józef Rzepa, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii U. Śl.
"Związki organiczne i ich przemiany w powietrzu"