OFERTA STYPENDIALNA MEN

Szczegółowa oferta stypendialna na rok akademicki 1998/99 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie i staże habilitacyjne oraz wakacyjne kursy językowe znajduje się w Dziale Współpracy z Zagranicą i na wydziałach. Oferta obejmuje następujące kraje:

EUROPA: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Królestwo Niderlandów, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

AFRYKA: Egipt, Maroko, Tunezja,

AMERYKA: Argentyna, Meksyk, Peru,

AZJA: Chiny, Indie, Jordania, Kazachstan, Mongolia, Syria, Turcja, Wietnam, .

Termin przekazywania zgłoszeń kandydatów z poszczególnych wydziałów i jednostek Uczelni do Działu Współpracy z Zagranicą upływa 30 października 1997 roku.