OD REDAKCJI

5 lat pracy, 45 numerów (oraz numer "zerowy" i jeden specjalny) to imponujący bilans pracy dotychczasowego redaktora naczelnego "Gazety Unirsyteckiej UŚ" Franciszka Szpora. To jednak również coś znacznie większego. Wokół "Gazety" udało się zgromadzić stałe grono współpracowników, a także gorliwych czytelników (również w Internecie, o czym w innym miejscu). Artykuły zamieszczane w naszym miesięczniku były czytane i na bieżąco komentowane. Redaktor Szpor nie szczędził swojego czasu i energii, aby "Gazeta Uniwersytecka" zaistniała w naszej społeczności akademickiej, podejmując tematy aktualne, czasem kontrowersyjne. I za to wszystko i jeszcze wiele innych rzeczy pragniemy podziękować, zapraszając oczywiście redaktora Franciszka Szpora do dalszej współpracy. Korzystając z okazji, dziekujemy również tym wszystkim, którzy byli z nami przez ostatnie pięć lat i dzięki którym "Gazeta" mogła się ukazywać.

Nasza najmniejsza redakcja świata (nie mamy ani jednego etatowego pracownika!) wkracza w nowy rok akademicki z obawami (na przykład, czy uda nam się na czas opublikować pierwszy numer), ale i z nadziejami. Rozszerzamy grono naszych współpracowników, nawiązujemy kontakty z redakcjami podobnych pism w kraju, spotykamy się z licznymi gestami sympatii, planujemy i pracujemy nad kształtem pisma.

Działalność redakcyjną we wrześniu rozpoczęliśmy od uregulowania sytuacji prawnej czasopisma, występując do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o wpis do ewidencji. W Opolu podczas V Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich doświadczeniami podzielili się z nami inni. Na kolejne spotkanie we wrześniu 1998 zaprosiliśmy do Katowic i Cieszyna. Po raz pierwszy (nie bez tremy) zorganizowaliśmy kolegium redakcyjne, a także objęliśmy patronat nad imprezą artystyczną. O tych wydarzeniach piszemy w naszej kronice. Planujemy cykl debat na ważne dla społeczności akademickiej tematy. Liczymy na podpowiedzi Czytelników. Oczywiście zawsze zachęcamy do współpracy, czekamy na opinie, sugestie, uwagi i teksty.

W numerze, który właśnie otrzymujecie Państwo szczególnie polecamy - zwłaszcza w kontekście niedawnego rankingu wyższych uczelni tygodnika "Wprost" - artykuł profesora Grzegorza Rackiego, wywiad z Wiceprezydentem Katowic, tekst profesora Janusza Woźnickiego, rektora Politechniki Warszawskiej, materiały dotyczące doktoratu honoris causa UŚ dla Ryszarda Kapuścińskiego. Prezentujemy młodą, ale już prężnie działającą fundację "Viribus Unitis".