JESTEŚMY W INTERNECIE

Kolejne wydania "GU" - niezwłocznie po ich ukazaniu się w druku - są publikowane w Internecie. Sposób przekazywania materiałów z redakcji "GU" do CTO jest już dopracowany. W bieżącym roku statystyka czytelnictwa "Gazety Uniwersysteckiej" za pomocą Internetu przedstawiała się następująco:

  • internetowe strony "GU" odwiedzano ok. 40000 razy (średnio 150 razy dziennie),

  • "GU" czytano za pomocą 700 różnych komputerów,

  • przeczytano niemal 800 różnych artykułów,

  • największe zainteresowanie "GU" miało miejsce w marcu,

  • 82% odwiedzin pochodziło z Polski,

  • 12% odwiedzin pochodziło z zagranicznych instytyucji komercyjnych, głównie amerykańskich,

  • ponadto "GU" czytano systematycznie w Niemczech, Kanadzie (pozdrawiamy znajomą czytelniczkę - red. ), Francji i Wielkiej Brytanii,

  • zanotowano pojedyncze odwiedziny z Australii, Włoch, Portugalii, Belgii, Węgier, Irlandii, Grecji, Japonii i Chile.