ZESPÓŁ SAL DYDAKTYCZNYCH

Inauguracja jubileuszowego - trzydziestego roku akademickiego w Uniwersytecie Ślaskim odbędzie się w ukończonej przed kilku tygodniami nowoczesnej auli (jej zdjęcie prezentujemy na okładce), która jest częścią Zespołu Sal Dydaktycznych. Zespół Sal Dydaktycznych w budynku Wydziału Nauk Społecznych składa się z auli z pełnym wyposażeniem audiowizualnym na 396 miejsc i trzech sal audytoryjnych, każda na 104 miejsca. Łączna ilość miejsc: 698.

Inwestycję zrealizowano w latach 1995-1997 ze środków własnych Uczelni (66 %), dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej ( 30 %) i dotacji Urzędu Miasta w Katowicach ( 4 %).

Kubatura obiektu to 6704 m, powierzchnia użytkowa - 1117 m . Projektanci: architekci Ewa i Tomasz Taczewscy. Wykonawca: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budus" S. A.