APEL INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Szanowni Państwo,

Los zrządził, że dotknęło nas nieszczęście - w lipcowej powodzi poważnie ucierpiały zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej. Bezpowrotnie przepadło około 200 tysięcy woluminów - 90% książek z zakresu nauk humanistycznych oraz prawie wszystkie czasopisma (w tym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego oraz slawistycznego). Ponieważ podobne straty poniosły inne biblioteki naukowe Opola, warunki do studiowania i pracy naukowej w Uniwersytecie Opolskim uległy drastycznemu pogorszeniu.

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej podejmuje działania zmierzające do odbudowy zbiorów. Wspierając te starania, w imieniu opolskich polonistów i slawistów zwracam się do wszystkich Szanownych Kolegów z bliskich nam instytucji z gorącą prośbą o pomoc - w miarę możliwości - w budowaniu nowego bibliotecznego zasobu humanistycznego i stwarzaniu tym samym w miarę normalnych warunków do pracy dydaktycznej i naukowej. Będziemy głęboko wdzięczni za każdy czyn służący celowi, za każdy przejaw dobrej woli. Dziękujemy instytucjom i kolegom, którzy zaoferowali nam swoją pomoc.

Podaję adres Biblioteki Uniwersyteckiej
45 084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2,
tel. : (o77) 54 58 74 i 53 88 54, fax (o77) 53 83 87
(w chwili obecnej łączność telefoniczna nie jest możliwa).

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
prof. dr hab. Stanisław Gajda
Opole, 26 lipca 1997 roku