Wokół tabu

Interdyscyplinarny projekt "Anthropos?", który powstał w 2002 roku, jest przedsięwzięciem obejmującym: czasopismo naukowe "Anthropos?" (ISSN 1730-9549), cykl spotkań i wykładów humanistycznych, konferencje oraz konkursy popularnonaukowe.

Najnowszy, podwójny numer "Anthroposa?" (6-7) jest prezentacją dwóch sposobów podejścia do zagadnień w humanistyce. Jedna część pisma została ukierunkowana tematycznie - tabu w kulturze - natomiast druga nie zawiera konkretnego leitmotivu. Stąd w piśmie jest trochę tęsknoty za monograficznością, ale przede wszystkim utrzymana została dobra tradycja, która dopuszcza różne wielogłosy.

Różnorodność tekstowa zawarta w części pierwszej jednak coś spaja - poszukiwania obrazu myśli, miejsca, człowieka. W drugiej części, postawione w centrum rozważań tabu zostało rozpoznane poprzez różne sfery kultury. A skąd tabu? Tematyka nasunęła się z chęci rozpoznania sytuacji tabu w kulturze, zmierzenia się teoretycznego z czymś, co jest trudne do opisania, bo ujawnieniu się wymyka. Nie chcieliśmy demaskować, zdejmować zasłony, raczej głosiliśmy pochwałę tabu. Tymi refleksjami chcieliśmy jedynie dotknąć przebywania na granicy, która zasłania w kulturze to, co powinno być w ukryciu. Zaintrygowały nas problemy zakrycia, zasłony, cienia, nieobecności.

Aleksandra Kunce - redaktor naczelna ''Anthropos?''
Aleksandra Kunce - redaktor naczelna "Anthropos?"

Pismo nasze przechodziło różne etapy. Istnieje krótko, bo startowało jako pismo doktoranckie i studenckie, dzięki zaangażowaniu się osób z kulturoznawstwa, filologii polskiej, filozofii, MISH-u. Jednak już drugi numer wyraźnie pokazał transformację formy, z której wyszliśmy. Stał się spotkaniem refleksji, które nie są ograniczone do "adresu naukowego" Uniwersytetu Śląskiego, a są zwyczajnie interdyscyplinarne, międzyuczelniane. Pismo rozwinęło się w taką platformę humanistyczną, na której teksty znamienitych profesorów wchodzą w dobrze pojętą wspólnotę myśli, z interesującymi pracami studentów, absolwentów różnych uniwersytetów. Spotykają się w tej przestrzeni myśli ludzi z Uniwersytetów: Śląskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego, im. Adama Mickiewicza, Gdańskiego.

Staramy się także, aby gremium naszych recenzentów było reprezentatywne dla środowiska naukowego i w naturalny sposób pokazywało więzi merytoryczne, komunikacje badawcze, na które intelektualna wspólnota "Anthroposa?" naprowadza. Dotychczas w roli recenzentów wystąpili: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka (UŚ), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (UŚ), prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (UW), prof. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ), prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ), prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ), prof. dr hab. Piotr Wilczek (UŚ), prof. UŚ dr hab. Andrzej Noras (UŚ), dr hab. Marek Drwięga (UJ), dr hab. Piotr Mróz (UJ), dr hab. Piotr Skudrzyk (UŚ), dr Zbigniew Kadłubek (UŚ), dr Aleksandra Kunce (UŚ), dr Beata Mytych-Forajter (UŚ), dr Grażyna Penkowska (UG), dr Piotr Świercz (UŚ), dr Leszek Zwierzyński (UŚ). Dlatego cieszę się, że pismo przekracza myślenie ogrodzone własnymi płotkami, komunikuje różnych ludzi ze sobą i pokazuje ważną rzecz - integralność humanistyki, o ile ta wyrasta z troski o człowieka.

ALEKSANDRA KUNCE

Autorzy: Aleksandra Kunce, Foto: Agnieszka Sikora