Nowy skład Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Zmiany w reprezentacji

22 listopada br. delegaci z samorządów wydziałowych wybrali nową Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego.

Maciej Biskupski, student IV roku socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ został wybrany przewodniczącym. Jego kandydatura została poparta przez delegatów stosunkiem głosów: 20 na "tak", 4 na "nie" i 3 osoby niezdecydowane. Wiceprzewodniczącą Rady oraz przewodniczącą nowo powołanej Komisji Socjalno-Ekonomicznej została Regina Watycha, studentka V roku kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym. Pozostali członkowie Zarządu to: Milena Nowak (III rok kulturoznawstwa) - przewodnicząca Komisji Dydaktycznej, Agata Konrat (IV rok biotechnologii) - przewodnicząca Komisji Kultury, Kamil Machura (IV rok politologii) - przewodniczący Komisji Promocji, Michał Niesporek (V rok prawa) - przewodniczący Komisji Prawnej oraz Marta Szulik - przewodnicząca Komisji Zagranicznej.

Nowa Rada ma wiele spraw do załatwienia. Maciej Biskupski oraz Regina Watycha podczas prezentacji swoich kandydatur przedstawili cele, do których realizacji będą dążyć w obecnej kadencji. Do najważniejszych zaliczyli: dostosowanie regulaminu Samorządu do obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz reformę kół naukowych, których obecnie na całym Uniwersytecie jest prawie 150, z czego aktywnie działa połowa. Trwają konsultacje na ten temat. Jednym z pomysłów jest zmiana formy finansowania - koła dostawałyby wsparcie finansowe po przedstawieniu konkretnego projektu, a nie jak do tej pory na cały rok z góry. Kolejną, istotną sprawą jest poprawa wizerunku Samorządu wśród studentów oraz władz UŚ. Pomóc miałoby w tym stworzenie portalu internetowego www.studenci.us.edu.pl, gdzie znalazłyby się np. informacje o stypendiach, studenci mogliby ściągnąć stamtąd potrzebne formularze i dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się na ich wydziale. Prace nad nową stroną są już na ukończeniu.

Zarząd URSS w komplecie. Od lewej Kamil Machura, Agata Konrat, Regina Watycha, Maciej Biskupski, Milena Nowak, Marta Szulik i Michał Niesporek
Zarząd URSS w komplecie. Od lewej Kamil Machura,
Agata Konrat, Regina Watycha, Maciej Biskupski,
Milena Nowak, Marta Szulik i Michał Niesporek

Nie zabrakło również planów na przyszłość. Ambitnym wyzwaniem jest zapewnienie bezprzewodowego i co najważniejsze, bezpłatnego dostępu do Internetu we wszystkich budynkach UŚ. Pojawił się również pomysł na nieco inne wykorzystanie stołówki. Część pomieszczenia miałaby służyć Akademickiemu Centrum Kultury Studenckiej. Władze naszej Uczelni już wyraziły przychylność temu pomysłowi.

Plany, jak zawsze, brzmią pięknie, szczególnie dla studenckiego ucha. Poczekajmy jednak na rezultaty. Jeżeli chociaż część obietnic przedwyborczych zostanie zrealizowania, możemy uznać, że jesteśmy na dobrej drodze.

KATARZYNA WYLON