Plastycy Wydziału Artystycznego UŚ w Austrii

Foto: Małgorzata Łuszczak

Przed pedagogami postawiono niełatwe zadanie - zamiast próbować udoskonalić umiejętności techniczne studentów lub przekazać im wiedzę teoretyczną, mieli oni pomóc młodym ludziom w otwarciu się na sygnały zewnętrznego świata i odpowiadaniu na nie własną ekspresją
Przed pedagogami postawiono niełatwe zadanie -
zamiast próbować udoskonalić umiejętności tech-
niczne studentów lub przekazać im wiedzę teore-
tyczną, mieli oni pomóc młodym ludziom w otwarciu
się na sygnały zewnętrznego świata i odpowiadaniu
na nie własną ekspresją

Studenci, podczas zajęć rzeźbiarskich, graficznych, ceramicznych, malarskich, bodypaintingu, landartu, videoartu oraz tworzenia biżuterii i papieru, odnajdywali w sobie obudzone tym otoczeniu uczucia i przemyślenia
Studenci, podczas zajęć rzeźbiarskich, graficznych,
ceramicznych, malarskich, bodypaintingu, landartu,
videoartu oraz tworzenia biżuterii i papieru,
odnajdywali w sobie obudzone tym otoczeniu
uczucia i przemyślenia

Studenci Edukacji Artystycznej w zakresie plastyki z Wydziału Artystycznego w Cieszynie po raz kolejny wzięli udział w międzynarodowych warsztatach zorganizowanych przez Akademię Pedagogiczną w Grazu. To już druga taka impreza, której patronuje Camille Claudel
Studenci Edukacji Artystycznej w zakresie plastyki
z Wydziału Artystycznego w Cieszynie po raz kolejny
wzięli udział w międzynarodowych warsztatach zorga-
nizowanych przez Akademię Pedagogiczną w Grazu.
To już druga taka impreza, której patronuje
Camille Claudel

Warsztaty odbywały w miejscach niezwykłych: w ogromnym kamieniołomie St. Margarethen w Burgelandzie, który pamięta jeszcze czasy starożytnego Rzymu, w Alpach, w Wiedniu oraz w GrazuWarsztaty odbywały w miejscach niezwykłych: w ogromnym kamieniołomie St. Margarethen w Burgelandzie, który pamięta jeszcze czasy starożytnego Rzymu, w Alpach, w Wiedniu oraz w Grazu

Polscy studenci mocno zaznaczyli swój udział w imprezie i pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. Stali się doskonałymi ambasadorami całej społeczności akademickiej, co zaowocowało kolejnym zaproszeniem Polscy studenci mocno zaznaczyli swój udział w imprezie i pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. Stali się doskonałymi ambasadorami całej społeczności akademickiej, co zaowocowało kolejnym zaproszeniem

Autorzy: Foto: Małgorzata Łuszczak