Profesor Wincenty Okoń doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Profesor Wincenty Okoń
Profesor Wincenty Okoń

Prorektor UŚ ds. Współpracy i Promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor UW ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciech Tygielski i Prorektor UŚ ds. Kształcenia prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
Prorektor UŚ ds. Współpracy i Promocji prof. dr hab.
Barbara Kożusznik, Prorektor UW ds.Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciech
Tygielski i Prorektor UŚ ds. Kształcenia prof. UŚ
dr hab. Anna Łabno

Prof. zw. dr Wincenty Okoń, h.c., JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek i Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Dziekan prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Prof. zw. dr Wincenty Okoń, h.c., JM Rektor UŚ prof.
dr hab. Janusz Janeczek i Dziekan Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Dziekan prof. dr hab. Stanisław Juszczyk

Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 5 grudnia 2006 roku w sali im. Józefa Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie - rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego
Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 5 grudnia 2006 roku w sali
im. Józefa Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim
w Warszawie - rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego

Po uroczystości rodzina i przyjaciele składali Profesorowi Okoniowi życzenia
Po uroczystości rodzina i przyjaciele składali
Profesorowi Okoniowi życzenia

Autorzy: Foto: Jan Balana