Medale Komisji Edukacji Narodowej

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

W piątek 10 listopada br. w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom Uniwersytetu Śląskiego Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Medale otrzymali:

z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
dr hab. Bogdan Doleżych
prof. dr hab. Wacław Wojciechowski

z Wydziału Nauk o Ziemi:
dr Adam Hibszer
prof. dr hab. Adam Idziak

z Wydziału Artystycznego:
prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak

z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach:
prof. UŚ dr hab. Lucjan Pająk
prof. UŚ dr hab. Zygmunt Wróbel

z Wydziału Filologicznego:
dr hab. Danuta Gabryś-Barker
prof. dr hab. Ewa Borkowska
dr Danuta Krzyżyk
prof. UŚ dr hab. Elżbieta Malinowska
prof. dr hab. Józef Olejniczak
prof. UŚ dr hab. Janusz Ryba
prof. UŚ dr hab. Helena Synowiec

z Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
dr Hanna Przybyła-Basista
dr Alina Budniak
dr Ewa Jarosz
dr hab. Grażyna Kempa
dr Katarzyna Krasoń
dr Mirosław Kisiel
mgr Zofia Malec
dr Małgorzata Mnich
dr Danuta Morańska
dr Beata Ecler-Nocoń
prof. dr hab. Anna Nowak

ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:
mgr Teresa Pecold

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
wręcza medal Dziekanowi Wydziału Informatyki
i Nauki o Materiałach prof. UŚ dr. hab. inż.
Zygmuntowi Wróblowi

Autorzy: Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec