Nagroda Ministra dla byłego redaktora naczelnego "Gazety Uniwersyteckiej UŚ"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Michał Seweryński w listopadzie br. uhonorował prof. UŚ dr. hab. Dariusza Rotta Nagrodą Ministra za działalność w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ im. Ireneusza Opackiego, pracuje w RGSW od 1 stycznia 2003 roku, w Radzie IX kadencji (2006-2009) jest członkiem Prezydium, dwóch komisji i rzecznikiem prasowym. Koordynuje także stronę internetową RGSW (www.rgsw.edu.pl) prowadzoną przez pracowników Centrum Technik Informatycznych UŚ.

Dariusz Rott od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Wydziałem Filologicznym UŚ i Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej. W 1994 roku obronił pracę doktorską Staropolskie chorografie. Początki-rozwój-przemiany gatunku, a w 2003 roku został mu przyznany stopień doktora habilitowanego Nauk Humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 1994 roku otrzymał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W trakcie swojej pracy w Uniwersytecie Śląskim pełnił wiele funkcji administracyjnych, w tym w latach 1995-1997 był sekretarzem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, a w 1996-2003 rzecznikiem prasowym naszej Uczelni. Dariusz Rott jest także członkiem kilku organizacji naukowych, m.in.: Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, od 1996 członkiem Grant Agency of the Czech Republik (od 2003 recenzentem). W latach 2004-2005 pełnił funkcję Prorektora ds. Ogólnych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Ponadto Dariusz Rott w latach 1996-2002 pełnił funkcję wiceprezesa Fundacji na rzecz Neolatynistyki Śląskiej "Pallas Silesia" (od 2002 roku prezesa), a także od 2002 roku wiceprezesa Fundacji "Viribus Unitis" na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott

W latach 1997-2006 Dariusz Rott był redaktorem naczelnym "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Jest także autorem i redaktorem kilku publikacji książkowych (m. in. książek autorskich Staropolskie chorografie i Bracia czescy w dawnej Polsce, tomów zbiorowych Wokół reportażu podróżniczego i Słownika pisarzy śląskich) oraz edytorem tekstów dawnych (m.in. autorstwa Daniela Vettera i Piotra Wacheniusa). Swoje artykuły i recenzje publikował m.in. w "Ruchu Literackim", "Baroku", "Nowych Książkach" i "Śląsku" oraz periodykach naukowych w Czechach.

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora