Tu znajdziesz pomoc

Studencka Poradnia Prawna

Jak przebrnąć przez meandry prawa? Pomocą służą przyszli prawnicy ze Studenckiej Poradni Prawnej - koła naukowego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

W ramach Poradni działają poszczególne sekcje: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy oraz praw człowieka. To według tych kryteriów przyjmowane są do rozpatrzenia poszczególne sprawy.

W jak wizyta

Uzyskanie porady prawnej jest bardzo proste - wystarczy zgłosić się do Poradni, wypełnić odpowiednie formularze i opisać dokładnie swój problem. Po poradę mogą przyjść bezrobotni, studenci, emeryci lub renciści - wszyscy ci, których nie stać na wynajęcie adwokata lub radcy prawnego. Należy jednak dodać, iż studenci udzielający porad nie mogą reprezentować klientów w sądzie. Zwykle po przyjęciu sprawy dana osoba czeka na poradę dwa - trzy tygodnie, wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, zasadniczo termin maksymalny wynosi 21 dni. W tym czasie studenci wertują odpowiednie kodeksy, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. W trudniejszych przypadkach pomagają pracownicy naukowi.
  Trzeba dodać, iż Poradnia nie udziela porad telefonicznie.

Po poradę trzeba zgłosić się osobiście
Po poradę trzeba zgłosić się osobiście

Z jak zasady

Członkowie Poradni zobowiązani są do starannego, terminowego i rzetelnego przygotowywania opinii dla klientów, a pomoc prawna udzielana przez studenta podlega kontroli ze strony odpowiednio przygotowanego merytorycznie pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji. Zasada poufności oznacza, iż wszelkie dane uzyskane w trakcie prowadzenia sprawy objęte są tajemnicą zawodową, a każdy z członków zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się od klienta. Studenci zobowiązani są również unikać wszelkiego rodzaju konfliktów interesów, jakie mogłyby zajść podczas rozpatrywania sprawy, nie mogą też podejmować się spraw, które miałyby bezpośredni wpływ na ich sytuację prawną, osobistą lub finansową, obowiązuje ich także zakaz podawania nieprawdziwych informacji klientowi.

JOLANTA KOSIŃSKA

Informacji nt. SPP udziela:
rzecznik prasowy SPP mgr Jolanta Kosińska
(Dział Organizacyjno-Prawny UŚ)
e-mail: aloj@adm.us.edu.pl

Adres SPP:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
ul. Bankowa 11 b
40-007 Katowice
tel. (fax) 032 359 14 22
e-mail: spp@us.edu.pl

Autorzy: Jolanta Kosińska, Foto: Agnieszka Sikora