Wstępniak

Iwona Kolasińska

Szanowni Czytelnicy!
  Zachęcam do przeczytania kolejnego, bogatszego o kilka stron, numeru "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Z pewnością wydarzeniem mijającego miesiąca była uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Profesorowi Wincentemu Okoniowi. Dokonania tego wielkiego humanisty są nie tylko przykładem tego, w jaki sposób można wykorzystać intelekt i talent dla dobra ogółu, ale również świadectwem jego wrażliwości etycznej, odwagi, odpowiedzialności i przede wszystkim człowieczeństwa. "Od 22 stycznia ma 87 lat. Czy to on jednak je ma, czy to też one jego mają? Zazwyczaj jest dobrze, gdy coś się ma". - stwierdza Profesor Wincenty Okoń w książce swojego autorstwa "Samo życie osiemdziesięciolatka z autobiografią naukową autora". Przypominam dziś i polecam wydaną kilka lat temu publikację, bo dzięki niej miałam okazję poznać nie tylko naukowca Wincentego Okonia, ale człowieka - męża, ojca, dziadka, wciąż zorientowanego w nowościach rynku wydawniczego, żywo reagującego na zmiany polityczne i gospodarcze. Z obejmującego rok życia pamiętnika wyłania się postać skromna, ciepła i życzliwa ludziom, z godnością walcząca z niedogodnościami podeszłego wieku.

W tym miesiącu odbyła się również uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom UŚ, których zapytaliśmy o plany na przyszłość. Wybrano też nowe władze Samorządu Studenckiego. Ponadto na łamach "Gazety..." zainaugurowaliśmy cykl artykułów poświęcony zabytkowym budynkom będącym w gestii naszej Uczelni. W tym numerze prezentujemy gmach przy ul. Żeromskiego 3 w Sosnowcu, w którym mieści się Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach.

Życzę Państwu przyjemnej lektury