Wydanie nr 3 (143) Grudzień 2006

Radosnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia,
Pomyślności, satysfakcji i wytrwałości
w Nowym 2007 Roku

Pracownikom i Studentom
Uniwersytetu Śląskiego
oraz
Ich Najbliższym
życzą

Rektor i Prorektorzy
Uniwersytetu Śląskiego