Stopnie i tytuły naukowe - Grudzień 2006

Doktoraty:  
Dr Elżbieta NOWAK-KUBAT Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Anna ELŻBIETA KRZEMIŃSKA Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
Dr Aleksandra ŻŁOBIŃSKA-NOWAK Wydział Filologiczny
Dr Agnieszka SZURKO Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Ewelna KSEPKO Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Profesury:  
Prof. dr hab. Piotr WILCZEK Wydział Filologiczny