Patriotyczne przesłanie w sztuce i edukacji

Wyzwolić emocje

Polska kultura posiada bardzo wyraziste dzieła akcentujące szlachetność czynów i postaw wybitnych Polaków. Warto korzystać z tego skarbca, pamiętając o wartości sztuki pomagającej wyzwolić emocje, które - poparte wiedzą - procentować będą w przyszłości.

Uwrażliwianie najmłodszych Polaków na zagadnienia związane z narodową historią i kulturą przyświeca autorom projektu artystyczno-edukacyjnego "Patriotyczne przesłanie w sztuce i edukacji". Chcą oni docierać do dzieci i młodzieży, ich wyobrażeń o ojczyźnie poprzez muzykę polską, której słuchanie wywołuje autentyczne wzruszenie, a znajomość i rozmiłowanie wzmaga poczucie przynależności do naszego narodu.

Realizacja projektu, którego wykonawcami będą studenci i wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach oraz uczniowie i nauczyciele POSM II st. w Katowicach, a który honorowym patronatem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, JM Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach prof. zw. Eugeniusz Knapik oraz Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki, przewidziana jest do maja 2007 r. Opiekę artystyczną i naukową nad projektem objęła pomysłodawczyni kolejnego już tego typu przedsięwzięcia - prof. Mirosława Knapik, kierownik Zakładu Arteterapii UŚ, wspólnie z prof. AM Zygmuntem Tlatlikiem - dziekanem Wydziału Wokalno-Instrumentalnego AM w Katowicach.

W ramach projektu zaplanowano siedem koncertów odbywających się w POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach i Bibliotece Śląskiej w Katowicach, która jest współorganizatorem przedsięwzięcia. Ich program jest bardzo urozmaicony, by uczestniczący w nich mogli docenić różnorodność i piękno naszej rodzimej kultury muzycznej. Prezentowane będą dzieła skomponowane na przestrzeni wieków przez wybitnych kompozytorów polskich, sławiących ducha narodu, a także - dla podkreślenia bardzo silnych regionalnych tradycji patriotycznych na Śląsku - utwory komponowane współcześnie przez przedstawicieli śląskiej szkoły kompozytorskiej.

Koncert inauguracyjny, prowadzony przez Bogumiłę Leńską (Chór Żeński POSM II st.) pod dyrekcją Mirosławy Knapik, zainicjował narodową tematykę przepięknym wykonaniem średniowiecznej pieśni Gaude Mater Polonia. Szczególnie ważkim wydarzeniem było przedstawienie siedmiu utworów proponowanych na hymn państwowy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do której to grupy należały pieśni określające "ducha narodu": "Rota", "Hymn do miłości Ojczyzny", "Warszawianka", "Chorał", "Boże, coś Polskę", "Pierwsza Brygada" i "Mazurek Dąbrowskiego". Zabrzmiały także przepiękne arie z opery "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki. Słuchacze mieli możliwość zachwycenia się muzyką Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego. Wątek patriotyzmu regionalnego został zaakcentowany mistrzowskim wykonaniem przez uznaną pianistkę Joannę Domańską - Prodziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego AM w Katowicach - kompozycji Witolda Szalonka "Wariacje na Sabałową nutę" oraz Preludium I i III z cyklu 3 preludia.

Wspólną cechą projektów autorstwa prof. Mirosławy Knapik, kierującej Zakładem Arteterapii UŚ, jest adresowanie ich do dzieci i młodzieży z uwzględnieniem osób o nieharmonijnym rozwoju, a także powiązanie działań artystycznych z edukacyjnymi i naukowymi.

ANNA ŁOBOS

Autorzy: Anna Łobos