Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
mgr Danuty Banyś
nauczyciela akademickiego
Instytutu Filologii Słowiańskiej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
Prorektorowi ds. Nauki i Informatyzacji
Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi
i Synowi

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci
Żony i Matki
składają
Rektor i Senat
oraz cała społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.