Międzynarodowy Dzień Wolontariatu - Studenci pokazują jak się uczyć i dbać o własny rozwój

Misyjna pasja

wolontariat studencki
  Wolontariat Studencki to ogólnopolski program, w którym uczestniczą uczelnie i jednostki dydaktyczne z całego kraju. Skupia on kilka tysięcy polskich studentów.

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tegoroczne obchody mają szczególne znaczenie. Następuje uroczyste zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, ustanowionego rezolucją Zgromadzenia ONZ z lipca 1997 roku, która podkreśla fakt, że służba wolontariacka jest obecnie niezbędnym elementem każdego społeczeństwa. Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza jest dowodem uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój czas i umiejętności w celu niesienia pomocy. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Dzięki Wam w akcji uczestniczy już 2772 studentów i 689 szkół. Tylko w tym roku odbyło się 397 projektów systematycznych i 252 wakacyjno-feryjnych. Cieszymy się, że w Wolontariacie Studenckim odnajdujecie pasję, możliwości rozwoju i radość z twórczo spędzonego czasu. Wszystkim studentom, nauczycielom i osobom pomagającym w realizacji programu, składamy podziękowania i najserdeczniejsze życzenia.

wolontariat studencki

Program Wolontariat Studencki w 2003 roku zainicjowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Jej misją jest działanie na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zwiększanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w małych miejscowościach. Studenci poprzez atrakcyjne zajęcia pokazują jak się uczyć i dbać o własny rozwój. W ciągu trzech lat w ramach programu przeprowadzono ponad 2000 projektów edukacyjnych, w których wzięło udział ponad 2700 wolontariuszy, 70 uczelni, 30 tysięcy uczniów z ponad 650 szkół. Od stycznia 2006 roku program ten realizuje Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Zrzesza ono ludzi aktywnych, poszukujących skutecznych oraz nowatorskich rozwiązań z zakresu nauczania, pedagogiki, oraz pracy z grupą.

wolontariat studencki
  KLANZA jest organizacją znaną na rynku edukacyjnym i kulturalnym w całej Polsce i poza jej granicami. Siedziba Główna Stowarzyszenia mieści się w Lublinie. Grupa trzech oddziałów oraz dwunastu kół regionalnych pozwala propagować misję i działania KLANZY w całej Polsce. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową, organizuje festyny i imprezy skierowane do dzieci i młodzieży oraz konferencje, spotkania i targi metodyczne. W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono.

- Program Wolontariat Studencki to interesująca i wartościowa inicjatywa - powiedział przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ Maciej Biskupski - uważam, że również my, studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, powinniśmy się przyłączyć do tej akcji i wspierać podobne projekty. Maciej Biskupski wyraził ponadto nadzieję, że w przyszłym roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza będzie obchodzony także na naszej Uczelni.

Więcej informacji na stronie:
www.wolontariatstudencki.pl

OLA ZIELIŃSKA

Autorzy: Ola Zielińska