GALERIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY 15 LUTEGO - 7 MAJA 2006

TWARZE AMERYKI. PORTRETY Z KOLEKCJI Terra Foundation for American Art 1770-1940

15 lutego 2006 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie otwarta zostanie przekrojowa wystawa sztuki amerykańskiej zatytułowana Twarze Ameryki. Portrety z kolekcji Terra Foundation for American Art 1770-1940. Zaprezentowanych zostanie 46 prac malarskich i jedna rzeźba, autorstwa wybitnych amerykańskich artystów, takich jak: Richard Emil Miller, William Meritt Chase, Mary Cassatt, Frederick Frieseke, Frederick MacMonnies, James Abbott McNeill Whistler. Prace ze zbiorów kolekcji chicagowskiej - od końca XVIII wieku po rok 1940 - pozwolą prześledzić ewolucję amerykańskiego malarstwa portretowego i jego rolę w budowaniu tożsamości narodowej.

Na wystawie, zaaranżowanej tematycznie, można będzie przyjrzeć się dokonaniom amerykańskim z punktu widzenia sztuki europejskiej - artyści amerykańscy przejmowali bowiem stylistykę i warsztat z Europy, które następnie łączyli z lokalnymi tradycjami artystycznymi. Obok wizerunków tworzonych z czysto pragmatycznych przesłanek, pokazane zostaną idealizujące, oficjalne portrety bohaterów sceny politycznej, wystudiowane podobizny eleganckich dam z towarzystwa, rodzajowe sceny z dziećmi, kameralne portrety przyjaciół i rodzin artystów oraz autoportrety ich samych. Prace reprezentujące różne tendencje stylistyczne (od akademizmu, przez stylistykę romantyzmu i impresjonizmu, po awangardy dwudziestowieczne) stanowić będą okazję do spojrzenia na sztukę amerykańską przez pryzmat mieszkańców Stanów Zjednoczonych i poznania podwalin jej późniejszych sukcesów w drugiej połowie XX w.

Erastus Salisbury Field. Portret kobiety uznawanej za Clarissę Gallond Cook na tle widoku na miasto
Erastus Salisbury Field. Portret kobiety
uznawanej za Clarissę Gallond Cook
na tle widoku na miasto

Jedyną instytucją w Polsce prezentującą malarstwo amerykańskie sprzed II Wojny Światowej - bardzo wysoko cenione w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji - jest Międzynarodowe Centrum Kultury. W 2003 r. MCK zorganizowało wystawę Mistrzowie światła. Impresjonizm kalifornijski (1890-1930), która spotkała się z bardzo dużym oddźwiękiem w mediach i szerokim zainteresowaniem publiczności (frekwencja: 33 000 osób). Wystawa Twarze Ameryki będzie jedynym w swoim rodzaju pokazem sztuki amerykańskiej w Europie Środkowej i Wschodniej (oprócz Krakowa w Europie pokazywana jedynie w Giverny we Francji).

Wystawie towarzyszy katalog w wersji polsko-angielskiej.

Sponsorzy wystawy: Grupa Ubezpieczeniowo-Finansowa WARTA, RR Donnelley, Urząd Miasta Krakowa, Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

John Graham. Zielone krzesło
John Graham. Zielone krzesło
  Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zostało założone w 1991 r., wkrótce po rozpoczęciu procesów transformacyjnych w Polsce. Od tamtej pory zorganizowało ponad sto wystaw artystów, którzy odegrali kluczową rolę w historii sztuki (m.in. Gustav Klimt, Alfons Mucha, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Emil Nolde, Erich Mendelsohn, James Ensor). Jest instytucją badawczą, ekspercką, prowadzi działalność wystawienniczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą. Ideą przewodnią jest komunikacja międzykulturowa, tworzenie wspólnej Europy ponad podziałami - państwowymi, ideologicznymi, religijnymi - z jednoczesnym akcentowaniem znaczenia poszczególnych regionów w rozwoju ogólnoeuropejskiego i światowego dziedzictwa. MCK skupia się na problematyce tożsamości oraz wymiany doświadczeń i poglądów; umiejętnie łączy kulturę i ekonomię.

BOŻENA GIERAT-BIEROŃ
Biuro Strategii i Komunikacji MCK

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...