Muzyka religijna - między epokami i kulturami

W imieniu krakowskiego grona prelegentów chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom konferencji za znakomity program obrad, interesujące wystąpienia wielu naukowych indywidualności, świetną organizację i - jak zawsze - niezwykle serdeczną atmosferę. Tymi słowami prof. Regina Chłopicka z krakowskiej Akademii Muzycznej pożegnała się z organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Muzyka religijna - między epokami i kulturami", która odbyła się 22 i 23 listopada 2005 roku w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Już po raz czwarty prof. dr hab. Krystyna Turek oraz dr Bogumiła Mika zaprosiły na obrady do Cieszyna muzykologów, teoretyków muzyki oraz osoby duchowne naukowo zajmujące się repertuarem religijnym. Środowiska uniwersyteckie reprezentowali uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Sztuk Polskiej Akademii Nauk - badacze z Poznania i Warszawy, a w gronie prelegentów związanych z akademiami muzycznymi znaleźli się naukowcy z Gdańska i Krakowa.

W odróżnieniu od poprzednich konferencji, których krąg tematyczny nie wykraczał poza muzykę polską, tym razem wystąpienia 23 referentów poruszały także problem europejskiej i pozaeuropejskiej muzyki religijnej. O rodzimej twórczości profesjonalnej w kontekście dzieł konkretnych kompozytorów mówili prof. Regina Chłopicka (Krzysztof Penderecki), mgr Magdalena Chrenkoff (Stanisław Moniuszko), mgr Ewa Czachorowska-Zygor (Adam Walaciński), mgr Maciej Jochymczyk (Damian Stachowicz), mgr Kinga Kiwała (Roman Palester, Krzysztof Penderecki), dr Violetta Kostka (T. Z. Kassern), mgr Marcin Konik (Just Caspar), dr Bogumiła Mika (wątki maryjne w twórczości polskiej XX w.) oraz mgr Ewa Wójtowicz (Ludomir M. Rogowski). Zagadnienia związane z działalnością muzyczną i pedagogiczną przedstawili dr Aleksandra Patalas (Działalność i repertuar kapeli muzycznej w Rakowie Opatowskim) i ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski (Salezjańska szkoła organistowska w Przemyślu). Repertuar kościelny omawiali mgr Jacek Jackowski (śpiew litanijny przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych), dr Arleta Nawrocka-Wysocka (chorał protestancki), a także prof. dr hab. Antoni Reginek (pieśni Franciszka Karpińskiego). Referaty na temat muzyki europejskiej i pozaeuropejskiej wygłosili mgr Renata Borowiecka (Luigi Boccherini), mgr Daniel Cichy (Toshio Hosokawa), mgr Agnieszka Draus (Karlheinz Stockhausen), mgr Małgorzata Pawłowska (wątki religijne w operach G. Meyerbeera, Ch. Gounoda i F. Busoniego), mgr Kazimierz Płoskoń (Arvo Pärt), dr Renata Skupin (teozoficzne inspiracje w muzyce europejskiej XX w.) oraz mgr Magdalena Wołczek (Sofia Gubajdulina). Teorię muzyki o. Jana Długosza przedstawił ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański, natomiast obrady I Kongresu Muzyki Liturgicznej w Archidiecezji Katowickiej zrelacjonował ks. dr Wiesław Hudek.

Wszystkie wygłoszone referaty, z konieczności nierzadko w skróconej formie, zostaną w przyszłości wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne spotkanie już za rok.

Daniel Cichy

Autorzy: Daniel Cichy
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...