Nowe media w globalizującym się świecie

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (CRI), działające przy Wydziale Nauk Społecznych UŚ, będące wspólną inicjatywą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytutu ALI-Fraunhofer w Cottbus informuje, że 2 grudnia 2005 roku w Tychach odbyło się seminarium Nowe media w globalizującym się świecie - wymiary ekonomiczne, społeczne i kulturowe.

logo CRI
    Współorganizatorami spotkania były dwie instytucje: CRI oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, w której odbyło się seminarium. Spotkanie przebiegało pod patronatem Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, w ramach cyklu seminariów "Cultmedia".

W seminarium wzięło udział około dwudziestu specjalistów różnych dziedzin (filozofów, socjologów, kulturoznawców, medioznawców i językoznawców) z Polski, ze Słowacji i z Niemiec. Podczas seminarium dyskutowano nad różnymi problemami prowokowanymi przez nowe media i procesy globalizacyjne. Zastanawiano się zarówno nad wpływem mediów na kulturę, etykę i procesy komunikacyjne, jak i nad sposobami ich badania i pozyskiwania z nich informacji dla nauk społecznych oraz nad kwestiami wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia (e-learning) oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

Spotkanie zostało ocenione przez naukowców jako niezwykle owocne ze względu na możliwość porównania odmiennych perspektyw badawczych charakterystycznych dla różnych dyscyplin, a także zróżnicowanych doświadczeń we wspomnianych trzech krajach naszej części Europy, w innym stopniu zaawansowanych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego. W roku 2006 planowane jest następne spotkanie z cyklu "Cultmedia", ukaże się też wspólna publikacja referatów wygłoszonych na obydwu seminariach.

ANNA MAJ
CRI

Autorzy: Anna Maj
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...