My się zimy nie boimy...

... i mimo siarczystego mrozu przygotowaliśmy kolejny, zimowy numer "Gazety Uniwersyteckiej". A jak nasi pracownicy i studenci radzą sobie z tegoroczną zimą można zobaczyć w fotoreportażu, który zamieszczamy na ostatniej stronie "Gazety...".

14 grudnia 2005 roku w auli Kazimierza Lepszego, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbył się XII Wieczór Akademicki. Tradycyjnie, najważniejszym punktem Wieczoru jest wykład wygłaszany przez zaproszonego gościa. W tym roku gościem naszej Uczelni był Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów, przeor Klasztoru na Skałce w Krakowie o. prof. PAT dr hab. Andrzej Napiórkowski, który wygłosił wykład zatytułowany Acheiropity - ikony nie ręką ludzką uczynione. Teologia świętego obrazu. W poprzednim numerze "Gazety Uniwersyteckiej" zamieściliśmy fotoreportaż z XII Wieczoru Akademickiego, w tym zamieszczamy tekst wykładu o. prof. PAT dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego.

15 grudnia 2005 roku Rada Główna Szkolnictwa Wyższego VIII kadencji zakończyła swoją działalność, ale już 3 stycznia 2006 roku rozpoczęła nową - IX kadencję. O zmianach, planach i nowych projektach, a także o tym, co udało się zrobić w ubiegłym roku opowiada prof. dr hab. Jerzy Błażejowski w artykule Rada Główna Szkolnictwa Wyższego VIII kadencji.

Nie możemy także nie wspomnieć o nowym wojewodzie śląskim - dr. Tomaszu Pietrzykowskim, który nie tylko jest absolwentem naszej Uczelni, ale także adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Zachęcamy do zapoznania się z listą dotychczasowych osiągnięć nowego wojewody, a także przyjrzenia się jego drodze do obecnego stanowiska.

W br. akademickim w Uniwersytecie Śląskim studiuje 106 zagranicznych studentów. Z każdy rokiem w murach naszej Uczelni przybywa gości z dalekich krajów, a niektórzy przyjeżdżają naprawdę z bardzo egzotycznych regionów świata. Z tej okazji przygotowaliśmy obszerny materiał, składający się z trzech artykułów: Z dalekiego kraju (przybliżający tę tematykę od strony statystycznej), Studenci bez granic (artykuł Rafała Smolorza o warunkach, jakie musi spełnić kandydat na studia w polskiej uczelni, w tym w Uniwersytecie Śląskim) oraz wywiad z jednym z naszych zagranicznych studentów - Ochirkhuyag'iem Purvee z Mongolii.

Redakcja

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...