Nowe spojrzenie

Z Edytą Biskup - studentką IV roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego, w ramach których studiuje filmoznawstwo oraz psychologię, a od kilku tygodni studentką Akademii Artes Liberales - rozmawiała Agata Bratek.

AGATA BRATEK: Dlaczego zdecydowałeś się na udział w AAL?

EDYTA BISKUP: Akademia Artes Liberales zainteresowała mnie z dwóch powodów. Oferowana przez AAL forma studiów pozwala na współpracę z wybranymi przeze mnie przedstawicielami polskiej nauki, będącymi wybitnymi znawcami tematyki, której znajomość chcę rozwinąć. Możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez te osoby oraz bezpośrednich spotkań z naukowcami w ramach tutorialu, pozwala na świadome profilowanie moich poszukiwań naukowych, których wyniki mam nadzieję przedstawić w pracy wieńczącej studia w Akademii. Drugim powodem jest to, co trafnie określił rozpoczynający wraz ze mnę studia w AAL kolega z Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedział on, że ma nadzieję na intelektualne wyżycie się. Atmosfera sesji naukowych organizowanych dla nas, pozwoli na konfrontację własnych pomysłów i refleksji tak z innymi studentami, jak i profesorami polskich uczelni.

Czego oczekujesz od tego typu studiów?

Moje oczekiwania wiążą się bezpośrednio z tym, co skłoniło mnie do uczestnictwa w Akademii Artes Liberales: spotkanie i dialog, prowadzące mnie do samodzielnych badań i wniosków.

Na czym polega Twój projekt? Dlaczego chcesz go realizować w ramach Akademii?

Projekt realizowany przeze mnie w Akademii, jest w moim zamierzeniu genderową analizą sztuki kobiet. Mam nadzieję, ze współpraca z dr Małgorzatą Radkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego umożliwi mi prześledzenie sposobów, w jakich gender jest obecny na płaszczyźnie autorki, odbiorczyni/odbiorcy, jak i samego dzieła sztuki. Przedmiotem mojego zainteresowania będzie kino, fotografia i instalacje multimedialne. Jest jeszcze inny powód, który skłonił mnie do studiów międzyuczelnianych - genderowa refleksja w nikłym stopniu jest obecna na Uniwersytecie Śląskim, choć studenci potrzebują kursów poświęconych zagadnieniom tożsamości, płci, kultury, inności/odmienności w ujęciu studiów genderowych. Z tej przyczyny niedawno założyliśmy Sekcję Gender działającą przy Kole Naukowym WolnoMISHlicieli. Z tych powodów zdecydowałam się na rozszerzenie studiów poza macierzystą uczelnię, a z tego co wiem, właśnie Uniwersytet Jagielloński oferuje studentom kursy genderowe na płaszczyźnie sztuk audiowizualnych, socjologii i innych.

Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w realizowaniu Twoich planów.

AGATA BRATEK

Autorzy: Agata Bratek
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...