Dr Tomasz Pietrzykowski nowym wojewodą śląskim!

28 grudnia 2005 roku wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn wręczył nominację na stanowisko nowego wojewody śląskiego pracownikowi Uniwersytetu Śląskiego - dr. Tomaszowi Pietrzykowskiemu. Dr Tomasz Pietrzykowski - dotąd adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UŚ - stał się przy okazji najmłodszym w historii wojewodą śląskim.

Dr Tomasz Pietrzykowski ma 32 lata (ponieważ nie jest kobietą, pozwalamy sobie na ujawnienie wieku - przyp. od red.). Na stanowisko wojewody śląskiego został rekomendowany przez regionalne struktury Prawa i Sprawiedliwości. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŚ, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra prawa, a w 2003 roku doktora nauk prawniczych. Ponadto ukończył filologię angielską w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu (1993-1995) oraz studia z zakresu prawa brytyjskiego i unijnego w Uniwersytecie Cambridge (1996-1998).

Karierę akademicką rozpoczął w 1998 roku jako asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, w 2003 roku został adiunktem. W latach 1999-2004 wykładał w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (Katedra Prawa Gospodarczego), a w latach 2004-2005 w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu (Instytut Administracji i Prawa).

Dr Tomasz Pietrzykowski
Dr Tomasz Pietrzykowski

Równolegle z pracą na Uczelni Tomasz Pietrzykowski odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W ubiegłym roku z druga lokatą zdał egzamin radcowski, otrzymując tytuł zawodowego radcy prawnego. Od 1999 roku jest prawnikiem w katowickim oddziale kancelarii "T. Stadnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp.k.".

W obszarze zainteresowań badawczych Tomasza Pietrzykowskiego są: działania prawa w czasie, struktury systemu prawnego, współczesne ujęcia pozytywizmu prawniczego, a także problematyka równości wobec prawa oraz liberalnej filozofii prawa. Głównymi specjalnościami są: prawo gospodarcze i handlowe, prawo spółek, prawo cywilne, konstytucyjne, międzynarodowy obrót gospodarczy i inwestycje zagraniczne w Polsce. Dr Pietrzykowski jest autorem wielu prac naukowych publikowanych w kraju i zagranicą, m.in.: Wsteczne działanie prawa i jego zakaz (Kraków, 2004), Etyczne problemy prawa (Katowice, 2005). Nowy wojewoda śląski włączał się także w działalność publiczną. W 2000 roku, w wyborach uzupełniających do Senatu RP na Śląsku, był pełnomocnikiem komitetu wyborczego Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W 2004 roku, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pojechał na Ukrainę jako jeden z wielu międzynarodowych obserwatorów wyborów prezydenckich, o czym "Gazeta Uniwersytecka UŚ" informowała w numerze 5(125) z lutego 2005 roku. Przy okazji zachęcamy do ponownej lektury artykułu Michała Wojaka Uniwersytet Śląski na Ukrainie.

Tomasz Pietrzykowski uważa, iż rolą wojewody jest reprezentowanie rządu na obszarze województwa, zaś jego władza ogranicza się głównie do funkcji nadzorczych. Nie zamierza jednak, uchylać się od dostosowywania polityki rządu do lokalnych - śląskich - realiów. Nasz region ma przecież swoją specyfikę, o której czasami trzeba innym przypominać. Dlatego zamierza pilnować tego, aby fundusze unijne szybko i sprawnie docierały na Śląsk. Zdaje sobie sprawę, że aby wyeliminować opóźnienia, wynikające ze sztywnych zasad o zamówieniach publicznych czy wymogów stawianych przez Komisję Europejską trzeba zadbać o wszystkie szczegóły szczególnie na szczeblu regionalnym.

Nowemu wojewodzie życzymy wielu sukcesów w nowej roli!

Red.

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...