Cieszyńska pedagogika w rankingu "Polityki"

Już po raz szósty tygodnik "Polityka" opublikował ranking wyższych uczelni. Do tegorocznej edycji zostało zaproszonych 297 jednostek edukacyjnych: uczelni państwowych i niepaństwowych, uczelni prowadzących studia magisterskie i licencjackie. Przedmiotem porównań w rankingu były uczelnie prowadzące najbardziej popularne kierunki, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży takie jak: ekonomia i zarządzanie, informatyka, pedagogika, politologia, prawo, psychologia i socjologia.

O pozycji w rankingu decydowało tak jak w ubiegłym roku sześć czynników: pozycja akademicka, potencjał kadrowy, orientacja na studenta, kontakty z otoczeniem, selekcyjność i infrastruktura. Najważniejszymi z powyższych kryteriów były jednak pozycja akademicka, potencjał kadrowy i orientacja na studenta. W tym roku oceniono 42 uczelnie, w poprzednim roku udział w rankingu brały 44. Liczba uczestników tego rankingu zmalała w wyniku kontrolnej działalności Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Czołówkę listy tworzą wydziały pedagogiczne uniwersytetów, środek - akademie pedagogiczne, a końcówkę szkoły niepaństwowe o profilu nie tylko pedagogicznym. Podział ten jest nieco uproszczony, ale bardzo dobrze przedstawia różnicowania rynku edukacyjnego w zakresie pedagogiki. Wydział Pedagogiki cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazł się na 18 miejscu w dziedzinie studiów pedagogicznych. Cieszyńska pedagogika utrzymuje swoją wysoką pozycje w stosunku do wyników rankingu w latach ubiegłych.

Stanisław Pietroszek