kwiecień-maj-czerwiec 2005

XIII DNI ZIEMI W SOSNOWCU

DRZEWO ZIELONE NASZ PRZYJACIEL

Dni Ziemi

P R Z E D S Z K O L A :

18 kwietnia (poniedziałek), godz. 9.30
Miejskie Przedszkole Nr 15, Sosnowiec, ul. Kilińskiego 6
- O CZYM SZUMIĄ SOSNOWIECKIE DRZEWA
Cykl zabaw, quizów, zajęć i konkursów o tematyce ekologicznej dla szerszego środowiska

20 kwietnia (środa), godz. 9.30
Miejskie Przedszkole Nr 51, Sosnowiec, ul. Prusa 253 a
- SOSNA - ŚWIADEK HISTORII MOJEGO MIASTA
Cykl zabaw, zajęć, quizów i konkursów o tematyce ekologicznej dla szerszego środowiska

22 kwietnia (piątek), godz. 9.30
Miejskie Przedszkole Nr 40, Sosnowiec, ul. Gwiezdna 16 d
- MAM PRZYJACIELA - TO DRZEWO
Cykl zabaw, zajęć, quizów i konkursów o tematyce ekologicznej dla szerszego środowiska

S Z K O Ł Y , I N S T Y T U C J E :

8 kwietnia (piątek), godz. 12.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. B. Prusa,
Sosnowiec, ul. Wysoka 1
- DRZEWO - NASZ ZIELONY PRZYJACIEL
Międzygimnazjalny konkurs ekologiczny

20 kwietnia (środa), godz. 11.30
Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 1
- KATASTROFY PRZYRODNICZE
Finał konkursu wiedzy geologicznej

22 kwietnia (piątek), godz. 9.00
Szkoła Podstawowa Nr 6, Sosnowiec, ul. Wawel 13
- POD ZIELONYM DRZEWEM - DNI ZIEMI W SZÓSTCE
Finał konkursów ekologicznych

22 kwietnia (piątek), godz. 10.00
Szkoła Podstawowa Nr 13, Sosnowiec, ul. Jedności 7
- DRZEWA NASZYMI PRZYJACIÓŁMI
Warsztaty teatralne, plastyczne i przyrodnicze dla dzieci z klas zerowych

22 kwietnia (piątek), godz. 13.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Jana Kiepury, Sosnowiec, ul. Gwiezdna 2
- POZNAJEMY ZWIERZĘTA ŻYJĄCE W SOSNOWCU
Uroczyste podsumowanie konkursów, wręczenie nagród

22 kwietnia (piątek), godz. 13.00
Szkoła Podstawowa Nr 40, Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 4 b
- TAJEMNICE EKOLOGII - WITAJCIE W DENDROLANDII
Podsumowanie konkursów i działań ekologicznych

23 kwietnia (sobota), godz. 10.00
zajęcia terenowe w leśnictwie Grodziec
- JESTEM LEŚNYM DRZEWEM
Zbiórka na parkingu ul. Modrzewiowa, Będzin - Grodziec

27 kwietnia (środa), godz. 16.00
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ul. Będzińska 60
- ZIELONA KONICZYNKA - SZACUNEK WODZIE
III Edycja konkursu

29 kwietnia (piątek), godz. 11.00
Gimnazjum Nr 6 im. Jana Kochanowskiego, Sosnowiec, ul. J. Krasickiego
- MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
Szkolne obchody Dni Ziemi 2005

9 maja (poniedziałek), godz. 12.00
Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 1
- KATASTROFY PRZYRODNICZE
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i wiedzy geologicznej oraz rozdanie nagród

12 maja (czwartek), godz. 10.00
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ul. Będzińska 60
Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego
- MIESZKAM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Finał III edycji konkursu dla uczniów gimnazjów

16 maja (poniedziałek), godz. 10.00-14.00
Muzeum Miejskie, Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
- TĘCZOWE WARSZTATY
Plastyczny, fotograficzny, poetycki, edukacji regionalnej, edukacji europejskiej, dziennikarski

18 maja (środa), godz. 14.00
Gimnazjum Nr 13 im. A. Mickiewicza, Sosnowiec, ul. Zamenhofa 15
- PRZYRODA SAMA PROWADZI JEŚLI PRAGNIE SIĘ JĄ POZNAĆ
Finał konkursu plastyczno-literacko-fotograficznego

21 maja (sobota), godz. 9.00
Szkoła Podstawowa Nr 21, Sosnowiec, ul. Zawodzie 34
- CO SŁYCHAĆ W SOSNOWIECKIM LASKU SOSNOWYM
Warsztaty terenowe w pasie lasu dzielnic Jęzor i Bór

4 czerwca (sobota), godz. 16.00
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ul. Będzińska 60
- SPOTKANIE NAUCZYCIELI - ORGANIZATORÓW XIII DNI ZIEMI W SOSNOWCU

Organizatorzy:

  • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowice
  • Urząd Miejski w Sosnowcu
    • Wydział Kultury Sportu i Rekreacji
    • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Górnośląski
  • Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie