17 marca 2005 roku

Dzień otwarty Uniwersytetu Śląskiego

Foto: Agnieszka Sikora
Foto: Agnieszka Sikora
Foto: Agnieszka Sikora
Foto: Agnieszka Sikora
Foto: Agnieszka Sikora
Foto: Agnieszka Sikora

17 marca br. Uniwersytet Śląski zaprosił już kolejny raz na dzień otwarty. Prezentacje wydziałów i jednostek odbywały się w budynku Rektoratu oraz na Wydziałach: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych i Matematyki Fizyki i Chemii. Organizatorem dnia otwartego była Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego.

Największą grupę gości stanowili tegoroczni maturzyści. Mieli oni okazję spotkać się z przedstawicielami poszczególnych wydziałów i jednostek dydaktycznych, którzy przedstawiali m.in. warunki przyjęć na studia, istniejące kierunki i specjalności, profile i programy kształcenia.

Dzień otwarty był także okazją do zaprezentowania się kół naukowych i działających w Uniwersytecie organizacji oraz stowarzyszeń. Przyszli studenci UŚ mogli ponadto spotkać się z przedstawicielami Działu Nauczania, Działu Spraw Studenckich, Biura Promocji i Karier oraz Samorządu Studenckiego.

Uroczyste rozpoczęcie dnia otwartego odbyło się w auli Wydziału Prawa i Administracji z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Janusza Janeczka, Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Kazimierza Zgryzka oraz przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Słowomira Gruszki.

Red.

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora