Stopnie i tytuły naukowe - Maj 2005

Doktoraty:
Dr Ewa KUROWSKA Wydział Nauk o Ziemi
Dr Andrzej PASIERBIŃSKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Tomasz SZEWC Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Witold Tadeusz KUROWSKI Wydział Prawa i Administracji
Dr Anna NIESTRÓJ Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Artur CHROBAK Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Jagna MALEJKA Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ
Dr Artur WIDAWSKI Wydział Nauk o Ziemi
Habilitacje:
Dr hab. Bernadeta NIESPOREK-SZAMBURSKA Wydział Filologiczny
Dr hab. Marian PALUCH Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Zofia DOŁĘGA Wydział Pedagogiki i Psychologii