Kolejne stypendia

30 marca br. w pałacu Schoena w Sosnowcu odbyło się uroczyste wręczenie 20 stypendiów IV edycji programu stypendialnego Fundacji Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny. Wyróżnieni studenci zamieszkujący województwo śląskie otrzymali stypendia w wysokości 300 zł na każdy miesiąc semestru letniego.

Od początku swego istnienia OZFS wspomógł 82 studentów, przeznaczając na ten cel ponad 109 tysięcy złotych. Inicjatorem i twórcą Fundacji jest Senator RP Tadeusz Wnuk. Fundacja rozwija swoją działalność pod stałym patronatem Rady Parlamentarno-Samorządowej Zagłębia i Jaworzna. Stypendia finansowane są przez wiele organizacji finansowych i gospodarczych oraz przez osoby prywatne. Senator Tadeusz Wnuk wraz z małżonką Krystyną w kolejnych edycjach programu stypendialnego fundują jedno ze stypendiów.

Foto: Archiwum OZFS

Aby otrzymać stypendium należy spełnić warunki określone w regulaminie: uzyskać średnią ocen egzaminacyjnych 4,5 - 5,0; posiadać dochód na jednego członka rodziny nieprzekraczający 600zł i być mieszkańcem województwa śląskiego. Kandydatów typują rektorzy uczelni wyższych, choć przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne studentów.

W marcu stypendia dla wyróżniających się studentów przyznała także Fundacja Śląski Fundusz Stypendialny. Rada Fundacji pod przewodnictwem Senator RP Krystyny Bochenek, dokonała wyboru 22 stypendystów, którzy otrzymają stypendia w semestrze letnim. Tradycyjnie dużą grupę stypendystów stanowili studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji o stypendiach i planowanych kolejnych edycjach na stronach: www.stypendia-ozfs.com.pl oraz www.sfs.katowice.pl

Krystian Dudek

Autorzy: Krystian Dudek, Foto: Archiwum OZFS