MAMY REKTORA!

Głosami 159 elektorów 5 kwietnia br. prof. dr hab. Janusz Janeczek - obecny Rektor Uniwersytetu Śląskiego - został wybrany na drugą kadencję rektorską na lata 2005-2008. Na posiedzenie kolegium elektorów, podczas którego dokonane zostaną wybory prorektorów, odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 10.00.

Uczelniana Komisja Wyborcza
Uczelniana Komisja Wyborcza

Jak poinformował Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz - na ogólną liczbę 200 elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 194 elektorów. Głosowało 194 elektorów. Zgłoszony na rektora kandydat otrzymał w I turze głosowania 159 głosów "za", co stanowiło wymaganą większość głosów. 23 osoby głosowały "przeciw", a 11 osób "wstrzymało się" od głosu.

Prof. dr hab. Janusz Janeczek przedstawił swój program na najbliższą kadencję
Prof. dr hab. Janusz Janeczek przedstawił swój
program na najbliższą kadencję

Natomiast 11 kwietnia br. Kolegium Elektorów dokonało wyboru prorektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2005/2008. Kandydaci na prorektorów zgłoszeni przez Rektora-elekta prof. dr. hab. Janusza Janeczka wybrani zostali w I turze głosowania. Na ogólną liczbę 200 elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 166 elektorów.

Foto: Agnieszka Sikora

Prorektorami zostali wybrani:

1. Prof. dr hab. Wiesław Banyś - na funkcję Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji - otrzymał 155 głosów "za", co stanowi wymaganą większość głosów. 9 osób głosowało "przeciw" , a 2 osoby "wstrzymało się" od głosu.

2. Dr hab. Barbara Kożusznik - na funkcję Prorektora ds. Współpracy i Promocji - otrzymała 113 głosów "za", co stanowi wymaganą większość głosów. 39 osób głosowało "przeciw", a 14 osób "wstrzymało się" od głosu.

3. Prof. UŚ dr hab. Anna Łabno - na funkcję Prorektora ds. Kształcenia - otrzymała 129 głosów "za", co stanowi wymaganą większość głosów. 27 osób głosowało "przeciw", a 10 osób "wstrzymało się" od głosu.

4. Prof. dr hab. Jerzy Zioło - na funkcję Prorektora ds. Finansów i Rozwoju - otrzymał 144 głosy "za", co stanowi wymaganą większość głosów. 16 osób głosowało "przeciw", a 6 osób "wstrzymało się" od głosu.

Prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Autorzy: Czesław Martysz, Foto: Agnieszka Sikora