I STUDENCKI FESTIWAL NAUKI

Od 18 do 20 kwietnia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywał się pierwszy w Polsce Studencki Festiwal Nauki. W ramach festiwalu miały miejsce liczne warsztaty, dyskusje, spektakle, seminaria, pokazy, wykłady, prezentacje, wystawy i konkursy. Uroczyste otwarcie Festiwalu z udziałem JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka odbyło się 18 kwietnia w auli im. K. Popiołka Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Patronat nad Festiwalem objęli JM Rektor UŚ oraz Prezydent Katowic.

I Studencki Festiwal Nauki to wydarzenie wyjątkowe - w całości organizowane i realizowane przez środowisko studenckie Uniwersytetu Śląskiego. Głównymi organizatorami i koordynatorami pierwszego tego typu przedsięwzięcia w Polsce są Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego i przedstawiciele Kół Naukowych, a adresatami prezentacji są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Śląska, studenci oraz wszyscy zainteresowani, ponieważ Festiwal ma zasięg regionalny.

Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Ola Klimek i Sławek Gruszka
Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu
Studenckiego Ola Klimek i Sławek Gruszka

Idea Festiwalu

Na Uniwersytecie Śląskim działa około 100 Kół Naukowych, skupiających studentów o szerokich i różnorodnych zainteresowaniach. Zajmują się one działalnością badawczą i społeczną na rzecz rozwoju nauki i zasobów ludzkich z prawdziwą pasją. Jednakże napotykają one na pewne trudności w prezentowaniu swoich dokonań poza Uczelnią, w środowisku lokalnym. W rezultacie wiele interesujących i cennych projektów nie ma szans na realizacje. Stąd pomysł, aby pokazać szerokiej publiczności, czym zajmują się młodzi naukowcy. Celem nadrzędnym zadania jest promowanie działalności naukowej studentów UŚ w środowisku lokalnym i ogólnokrajowym oraz aktywizowanie społeczności lokalnych w zakresie działalności naukowej i społecznej. Z drugiej strony pragniemy pokazać odbiorcom, a w szczególności młodzieży, która planuje studia uniwersyteckie, że nauka nie musi być nudna ani trudna, że można się nią bawić i czerpać przyjemność z jej poznawania.

Oficjalne otwarcie I Studenckiego Festiwalu Nauki
Oficjalne otwarcie I Studenckiego Festiwalu Nauki

Forma Festiwalu

Studencki Festiwal Nauki to impreza popularnonaukowa. W tym roku trwała 3 dni i obejmowała takie formy pracy, jak: wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne, warsztaty, eksperymenty, wystawy, konkursy, przedstawienia teatralne, wyjazdy do miejsc związanych z określoną dziedziną wiedzy, itp. Każda prezentacja prowadzona była przez studentów - członków Kół Naukowych. Do prezentacji wykorzystane zostało 50 projektów Kół Naukowych.

Zaproszenia wysyłaliśmy pocztą tradycyjną i internetową. Przygotowaliśmy także plakaty informacyjne oraz ulotki z programem. Informacje o Festiwalu znalazły się w lokalnym radiu, telewizji i prasie; program był cały czas dostępny na stronach internetowych naszej Uczelni.

Foto: Agnieszka Sikora

W projekcie wzięło udział kilkanaście szkół średnich oraz studenci Uniwersytetu. Największą popularnością cieszyły się warsztaty zoologiczne, arteterapeutyczne, pokaz introligatorski, prezentacja wykrywacza kłamstw, pokaz XVI-wiecznego procesu karnego, debata uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Sejmiku Śląskim, konkurs z literatury francuskiej oraz prezentacje na Wydziale Nauk o Ziemi. Uczestnicy Festiwalu mieli okazję m.in: zwiedzić automatyczną stację meteorologiczną zlokalizowaną na dachu budynku WNoZ (popularnej "Żylety"), a następnie pracownię obróbki i analizy pogodowych zdjęć satelitarnych; wziąć udział w warsztatach entomologicznych (na Wydziale BiOŚ), polegających na pokazach pokaz żywych owadów i obserwacjach mikroskopowych. Z okazji Festiwalu działające przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Koło Miłośników Języka i Kultury Szwedzkiej opracowało projekt zatytułowany "Szwecja - nasz sąsiad". Prezentacja miała na celu zapoznanie uczestników Festiwalu z działalnością Koła Miłośników Języka i Kultury Szwedzkiej, zachęcenie osób dotychczas niezwiązanych z Kołem do aktywnego uczestniczenia w jego pracach oraz przede wszystkim popularyzację wiedzy na temat kultury i języka północnego sąsiada Polski, gdyż mimo niewielkiej odległości dzielącej Polskę i Szwecję kraj ten jest większości Polakom stosunkowo mało znany. Integralną częścią projektu była wystawa fotograficzna prezentująca migawki z życia dzisiejszej Szwecji. Ponadto, w ramach popularyzowania stosunkowo mało znanego języka szwedzkiego, odbyły się warsztaty językowe, w czasie których wszyscy chętni mogli wziąć udział w 45-minutowych lekcjach pokazowych celem poznania podstaw tego języka oraz dostępnych podręczników do jego nauki.

W ramach Studenckiego Festiwalu Nauki Romanistyczne Koło Naukowe Literaturoznawców, działające przy Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, zorganizowało konkurs dla licealistów, którego głównym celem było zachęcenie młodzieży do zapoznania się z twórczością znanych pisarzy z kręgu literatury francuskojęzycznej.

Posiedzenia parlamentarne młodzieży województwa śląskiego w Sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach przygotowane przez Koło Naukowe Politologów oraz Śląską Radę Młodzieży
Posiedzenia parlamentarne młodzieży województwa
śląskiego w Sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach
przygotowane przez Koło Naukowe Politologów
oraz Śląską Radę Młodzieży

Warto również wspomnieć o przedsięwzięciu, jakiego podjęli się członkowie Koła Naukowego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, którzy zorganizowali Dzień cywilizacji francuskiej. Organizatorzy postawili sobie za główny cel: zapoznanie przybyłych gości i nie tylko kulturą francuską, propagowanie języka francuskiego wśród studentów i uczniów, przybliżenie społeczności Śląska, obecnej w naszym regionie, społeczności frankofońskiej. Obecnie Śląsk jest regionem o największej liczbie inwestycji francuskich w Polsce, a co za tym idzie mieszka tu też duża społeczność francuskojęzyczna. Bliższe poznanie kultury francuskiej, francuskiego stylu życia i pracy, mentalność i sposobu myślenia oraz podstaw języka francuskiego może pomóc osobom zainteresowanym w przyszłych kontaktach zawodowych osobistych ze środowiskiem frankofońskim. Głównymi punktami Dnia cywilizacji francuskiej był cykl wykładów poświęcony: historii Galów, stosunkom Polski z krajami frankofońskimi, produkcji "napoju bogów" - czyli wina - oraz najsłynniejszym winnicom Francji, francuskim śladom na Śląsku i francuskiemu modelowi studiowania.

Do organizacji Festiwalu włączyło się także Koło Naukowe Bibliotekoznawców (KNB), którego celem było m.in. prezentacja dotychczasowej działalności Koła i planów na przyszłość, ale również prezentacja działań promujących studencki ruch naukowy w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Członkowie Koła przygotowali specjalne lekcje festiwalowe poświęcone projektowaniu stron www oraz korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji dostępnych w internecie, a nadto młodzież studencka mogła uczestniczyć w laboratoriach, w ramach których wyszukiwano informacji w bazach danych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pokaz XVI-wiecznego procesu karnego przygotowany przez Koło Naukowe Sympatyków Prawa i Studencka Poradnie Prawną
Pokaz XVI-wiecznego procesu karnego przygotowany
przez Koło Naukowe Sympatyków Prawa i Studencka
Poradnie Prawną

Szczególnie ciekawym dla braci studenckiej były tematy, jakich podjęli się członkowie Koła Naukowego Socjologów i Koła Naukowego Pracy Socjalnej, którzy przeprowadzili badania nad sposobami spędzania czasu przez studentów oraz nad funkcjonowaniem pojęcia marki w grupie społecznej studentów. Badanie stylu życia studentów było procesem obejmującym wiele sfer ich aktywności począwszy od zaangażowania w proces studiowania, poprzez różnego rodzaju pracę, na spędzaniu czasu wolnego skończywszy. Styl życia dotyczył również takich zagadnień jak: przyczyny wyboru studiów, miejsce zamieszkania (środowisko życia), finanse, wydatki studenta, charakterystyka własna studenta, sposób spędzania czasu, plany na przyszłość, życie prywatne oraz sfera religijna. Badanie objęło grupę ok. 300 studentów Uniwersytetu Śląskiego (różnych wydziałów). Wyniki przedstawione zostały właśnie podczas Studenckiego Festiwalu Naukowego w formie prezentacji multimedialnej.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie I Studenckiego Festiwalu Nauki serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za cierpliwość, włożoną pracę i chęci. Jesteśmy pewni, ze za rok znowu z wielkim zapałem włączycie się w przygotowanie II Studenckiego Festiwalu Nauki.

Ola Klimek
Agnieszka Sikora

Autorzy: Aleksandra Klimek, Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora, Damian Sopala