Zgasł płomień...

Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Jest on szczególny - nie z tego powodu, że do numeru, po raz kolejny, dołączamy "Dodatek specjalny", ale po raz pierwszy w historii naszej gazety "Dodatek specjalny" jest wyjątkowo specjalny. W całości poświęcamy go Osobie księdza profesora Karola Wojtyły i Ojca Świętego Jan Pawła II. Chcemy złożyć hołd nie tylko wielkiemu Papieżowi, ale może przede wszystkim człowiekowi, wielkiemu autorytetowi współczesnego świata i członkowi społeczności akademickiej, którego działalność naukowa przez znaczną część Jego życia była związana z wieloma uczelniami w Polsce. Mimo pełnienia obowiązków na Stolicy Piotrowej Jan Paweł II nie zaprzestał kontaktów ze środowiskiem akademickim. Żywo zaangażowany był w negocjacjach prowadzonych w celu utworzenia Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Śląskim. Osobnym aspektem Jego działalności akademickiej były kontakty ze studentami. Do ostatnich chwil dawał wyraz swojej miłości, jaką obdarzał młodych. Po śmierci Ojca Świętego Ci sami młodzi wylegli na place, ulice, ruszyli do Rzymu, aby pokazać, swoją miłość, przywiązanie i wielki smutek, jaki ogarnął ich po odejściu ich Nauczyciela. Dziękujemy także wszystkim, którzy w tak krótkim czasie podjęli się ekspresowej pracy nad "Dodatkiem...". Doceniamy to, że chcieliście się podzielić z nami swoimi refleksami.

Smutne wydarzenia kwietniowe przyćmiły inne wydarzenia mające miejsce w naszej Uczelni. Niemniej nie możemy pominąć tak znaczącego faktu, jakim jest wybór nowego-starego rektora na kadencję 2005-2008. Prof. dr. hab. Januszowi Janeczkowi gratulujemy. Gratulujemy także prof. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi, prof. dr. hab. Jerzemu Zioło oraz nowym prorektorom: dr hab. Barbarze Kożusznik i prof. UŚ dr hab. Annie Łabno. Odsyłamy do artykułu Mamy Rektora! i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wyborów.

Polecamy lekturze także inne artykuły, które znalazły się w zasadniczej części "Gazety Uniwersyteckiej UŚ", a szczególnie teksty poświęcone prof. dr. hab. Czesławowi Głombikowi, z okazji otrzymania przez z niego tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Redakcja