Stypendia z własnego funduszu UŚ

43 studentom Uniwersytetu Śląskiego zostały przyznane na semestr letni roku akademicki 2004/2005 stypendia z własnego funduszu uczelni, adresowane do osób wyróżniających się osiągnięciami artystycznymi i wynikami w sporcie oraz laureatów olimpiad przyjętych na I rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Uniwersytet Śląski jest pierwszym i jednym z niewielu polskich uniwersytetów, fundujących studentom stypendia uzupełniające budżetowy system pomocy materialnej.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych i konkursów: Kamila Bielak (język hiszpański) - finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego; Janusz Kaiser (filologia angielska) - finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; Izabela Kłap (kulturoznawstwo) - finalistka Olimpiady Filozoficznej; Robert Myszor (język hiszpański) - finalista Olimpiady Języka Łacińskiego; Aleksandra Niechajowicz (język francuski) - laureatka Olimpiady Języka Francuskiego; Marzena Sołujan (język hiszpański) - finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego; Sabina Urbaniak (kulturoznawstwo) - finalistka Olimpiady Artystycznej; Weronika Chabińska (filozofia) - finalistka Olimpiady Filozoficznej; Agnieszka Detko (filozofia) - finalistka Olimpiady Filozoficznej; Tomasz Kordys (politologia) - laureat konkursu "Małe Diploma"; Dominika Zielińska (filozofia) - finalistka Olimpiady Filozoficznej; Łukasz Jach (psychologia) - laureat Olimpiady Filozoficznej; Agnieszka Szostok (psychologia) - laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; Magdalena Kubica (MISH) - laureatka Olimpiady Filozoficznej; Żaneta Rachwaniec (MISH) - laureatka Olimpiady Filozoficznej; Marcin Nikiel (pedagogika Cieszyn) - laureat olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie".

Artyści: Lucyna Bielatowicz (filologia polska) - recytacja; Renata Borodyn (kulturoznawstwo) - teatr; Hanna Ćwiklińska (kulturoznawstwo) - teatr; Jakub Dziewit (kulturoznawstwo) - teatr, fotografia; Ewelina Ferenc (filologia polska) - teatr; Anna Halfar (kulturoznawstwo) - teatr; Marta Kadłub (kulturoznawstwo) - teatr, poezja; Monika Knycz (filologia polska) - plastyka, teatr; Marek Kołbuk (kulturoznawstwo) - teatr, sztuka wizualna; Barbara Wesołowska (kulturoznawstwo) - teatr; Izabela Wiercińska (filologia polska) - poezja; Maciej Michalski (socjologia) - scena kabaretowa; Daniel Sęda (socjologia) - scena kabaretowa; Małgorzata Kędzierska (reżyseria) - film; Monika Kaczmarzyk (pedagogika Cieszyn) - wokalistyka, teatr, recytacja; Magdalena Płatek (psychologia) - wokalistyka.

Sportowcy: Marcin Bartosik (informatyka WIiNoM) - hokej na lodzie; Piotr Majewski (informatyka WIiNoM) - hokej na lodzie; Michał Wlazło (informatyka WIiNoM) - tenis stołowy; Przemysław Kujawa (prawo) - piłka nożna; Natalia Markowska (matematyka) - szermierka; Beata Osysek (fizyka z chemią) - koszykówka; Katarzyna Pepel (bibliotekoznawstwo) - biegi przełajowe; Krystyna Rak (język rosyjski) - karate tradycyjne; Agata Jagiełka (pedagogika) - koszykówka; Jakub Lubas (zarządzanie i marketing) - piłka nożna; Marta Słupik (socjologia Rybnik) - koszykówka.

Opracował
Marek Piestrzyński
Dział Spraw Studenckich