SYSTEM ONELOG

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego planuje zakup systemu Onelog, który pozwala na łatwy dostęp do zasobów informacji elektronicznej - baz danych oraz czasopism elektronicznych - użytkownikom łączącym się z komputerów zlokalizowanych poza siecią Uniwersytetu Śląskiego (np. z domu).

Do 15 maja 2005 roku zostanie uruchomiona wersja testowa systemu Onelog. Pracownicy naukowi chcący korzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego z komputerów domowych mogą zgłaszać się do Oddziału Informacji Naukowej BUŚ, (ul. Bankowa 14, p. 409, tel. 359-1745, e-mail: goin@bg.us.edu.pl). Warunkiem założenia konta systemu Onelog jest wypełnienie karty użytkownika i podpisanie deklaracji zobowiązującej do przestrzegania praw autorskich i wymogów licencji.

Zasady dostępu do licencjonowanych źródeł elektronicznych

Przypominamy wszystkim użytkownikom baz danych i czasopism elektronicznych rozpowszechnianych w sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego, że korzystanie z nich jest związane z przestrzeganiem wymogów licencji i respektowaniem praw autorskich. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego podpisuje oddzielne licencje na korzystanie z baz danych, serwisów i pojedynczych tytułów czasopism elektronicznych, które szczegółowo określają, kto i w jakim zakresie może korzystać z licencjonowanego zasobu.

Ze źródeł objętych licencją mają prawo korzystać pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, inni pracownicy etatowi oraz kontraktowi Uniwersytetu Śląskiego. Zezwala się na udostępnianie zbiorów użytkownikom publicznym, korzystającym z bibliotek sieci uczelnianej. Autoryzowany użytkownik ma prawo korzystać z zasobów elektronicznych do własnych celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, drukować i przegrywać w ograniczonych, rozsądnych ilościach artykuły, rekordy lub fragmenty. Wyszukany materiał może być używany do sporządzania raportów, notatek, materiałów dydaktycznych, pod warunkiem, że będzie podane źródło każdego dokumentu.

Zabrania się znacznego lub systematycznego powielania zasobów elektronicznych, tworzenia lokalnych archiwów, używania programów typu "spider", "web-crawling" i innego oprogramowania służącego do ciągłego i automatycznego wyszukiwania zawartości dostępnej w trybie online.

Pełne teksty licencji na dostęp do baz danych i czasopism elektronicznych zgromadzone są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, a także są dostępne na stronach baz danych i czasopism online ("Terms and Conditions"). Korzystanie z baz danych i czasopism elektronicznych jest stale monitorowane na serwerach, z których dany materiał jest udostępniany i każde przekroczenie warunków licencji powoduje zablokowanie dostępu.

Aleksandra Kaszper

Ten artykuł pochodzi z wydania: