KONCERTOWE ZALICZENIA

11 lutego 2005 roku w sali kameralnej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbył się koncert zorganizowany przez studentów studiów zaocznych V roku Wychowania Muzycznego w ramach zaliczenia przedmiotu "Prowadzenie zespołów muzycznych".

Koncert był wyjątkowy, bo wyjątkowi byli wykonawcy i wyjątkowi byli dyrygenci. Studenci zaprosili i przywieźli do Cieszyna swoje zespoły, które prowadzą od wielu lat w swoich środowiskach, są ich dyrygentami, kierownikami muzycznymi i artystycznymi. Koncert miał wymiar międzynarodowy. Jako pierwszy wystąpił Chór Mieszany Kolegiaty p.w. Bożego Ciała w Bieczu pod dyrekcja pani Beaty Bochni, wykonując pasję wg Ewangelii św. Jana w opracowaniu dyrygentki. W dalszej części programu Chór zaśpiewał utwory A. Lottiego i A. Koszewskiego, pod kierunkiem drugiej dyrygentki, pani Agaty Borkowskiej. Wymieniony Chór stanowi bazę dla Zespołu Pieśni i Tańca "Pogórze Bieckie", który wraz z kapelą, śpiewakami i tancerzami również zaprezentował się przed akademicką społecznością. Zespół liczy 40 osób w wieku od 10-65 lat. Czynnikiem integrującym trzy pokolenia jest zamiłowanie do śpiewu, tańca oraz chęć kontynuacji bogatych i wciąż jeszcze żywych tradycji muzycznych i kulturowych miasta Biecza i regionu. Założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru, Zespołu i Kapeli jest pani Beata Bochnia - na co dzień nauczycielka muzyki i plastyki w klasach 4-6 oraz wychowawczyni w przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korczynie koło Biecza. W szkole realizuje swoją autorską ścieżkę regionalną "Korczyna, moje miejsce na Ziemi", a w przedszkolu program regionalny "Cztery Pory Roku Przedszkolaka". Prowadzi również szkolny zespół obrzędowo- śpiewaczy "Korczyńska Brać", pisze wiersze, komponuje, rzeźbi, gromadzi i zapisuje pieśni ludowe Pogórza Bieckiego.

Zespół Pieśni i Tańca Pogórze Bieckie. Dyrygent Beata Bochnia
Zespół Pieśni i Tańca Pogórze Bieckie.
Dyrygent Beata Bochnia

Kolejnymi wykonawcami były kościelne, polskie i polsko-czeskie zespoły śpiewacze prowadzone przez siostrę Judytę-Marię Jochymek z Konwentu Sióstr Elżbietanek z Jabłonkowa w Republice Czeskiej.

Tradycyjny repertuar kościelny zaprezentował Polski Chór Mieszany przy kościele p.w. Bożego Ciała w Jabłonkowie, który w bieżącym roku obchodzi 70-lecie działalności. Jest to najstarszy polski chór kościelny działający na Zaolziu w Republice Czeskiej. Muzykę gospel z właściwą lekkością i radością wykonywał zespół młodzieżowy "Gaudeamus", który działa przy kościele klasztornym w Jabłonkowie, śpiewając na potrzeby parafii. Całość ze smakiem muzycznym poprowadziła siostra Judyta.

Jako ostatni zaprezentował się Zabrzański Chór Chłopięcy Pueri Cantores Silesienses pod dyrekcją księdza Piotra Klemensa i pani Agnieszki Serwatki. Ksiądz Piotr Klemens - proboszcz parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach jest założycielem Chóru (w 1993 roku), pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Chór ten przynależy do Polskiej Federacji Pueri Cantores zrzeszającej dziecięce i młodzieżowe kościelne zespoły śpiewacze. Dzięki tej przynależności łatwo nawiązuje kontakty z innymi zespołami, bywa zapraszany na koncerty w kraju i za granicą. Koncertował w Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Francji, Holandii i Anglii. 30 marca br. wyjeżdża na turnee koncertowe do Korei Południowej. W wykonaniu Chóru Chłopięcego usłyszeliśmy między innymi: Laudate Dominum C. Gounoda, Domine non secundum peccata nostra C. Francka i Alleluja J.Fr. Haendla.

Zabrzański Chór Chłopięcy Pueri Cantores Silesienses. Dyrygent ks. Piotr Klemens
Zabrzański Chór Chłopięcy Pueri Cantores Silesienses.
Dyrygent ks. Piotr Klemens

Na zakończenie koncertu wszyscy wykonawcy odśpiewali Gaude Mater Polonia. Dyrygowała siostra Judyta.

W dobie dzisiejszego kryzysu powszechnego kształcenia muzycznego, tylko najlepsi, wyjątkowi nauczyciele-dyrygenci prowadzą dobre chóry, zespoły muzyczne i folklorystyczne. Dzięki swojej wyjątkowej osobowości, wiedzy muzycznej i umiejętnej pracy wychowawczej potrafią zachęcić i zmobilizować młodych ludzi do zespołowego muzykowania i osiągać wspaniałe rezultaty artystyczne. Cieszymy się, że tymi wyjątkowymi nauczycielami i dyrygentami są także studenci Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dziękujemy wszystkim wykonawcom i dyrygentom za wspaniały koncert i życzymy, by radość śpiewania i muzykowania towarzyszyła ich pracy, ponieważ to sztuka odsłania głębszy sens życia i nadaje mu nową wartość.

Jadwiga Sikora

Autorzy: Jadwiga Sikora, Foto: Archiwum redakcji cieszyńskiej
Ten artykuł pochodzi z wydania: