Zaproszenie BPIK

BIURO PROMOCJI I KARIER

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

oferujemy m.in.:

  • konsultacje, warsztaty i szkolenia, rozmowy doradcze, a także badania psychologiczne (testy)
  • pomoc w skonstruowaniu CV oraz listu motywacyjnego
  • wydawnictwa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
  • stanowisko komputerowe z dostępem do internetu dla osób poszukujących pracy
  • informatory dotyczące studiów podyplomowych i pracy za granicą
  • internetową bazę ofert pracy, praktyk, staży: www.bpik.us.edu.pl/baza

BIURO PROMOCJI I KARIER
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12A, 40-007 Katowice
tel. (32) 359 19 82, tel./fax 359 20 32
www.bpik.us.edu.pl , bpik@us.edu.pl

Ten artykuł pochodzi z wydania: