X edycja "Kształcenia dla Przyszłości"

W roku 2005 Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych, Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach już po raz dziesiąty, organizuje cykl wykładów popularnonaukowych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego pod nazwą "Kształcenie dla Przyszłości". Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja najnowszych osiągnięć nauki i techniki w praktycznych zastosowaniach, a także wyjście na przeciw zapotrzebowaniom współczesnej młodzieży, by nie czuła się zagubiona i wyobcowana w otaczającym ją świecie.

Wykłady prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Merytoryczną i organizacyjną opieką nad "Kształceniem dla Przyszłości" sprawuje pomysłodawca tego przedsięwzięcia prof. dr hab. Jan Ilczuk, kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych.

Tematyka wykładów X edycji "Kształcenia dla Przyszłości" obejmuje zastosowania różnych materiałów we współczesnej technice, medycynie i życiu codziennym, zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, nowe metody badania stosowane w badaniach struktury krystalicznej materiałów, jak również rady praktyczne dotyczące oprogramowania, unowocześniania i rozszerzania możliwości sprzętu komputerowego. Młodzież ma również możliwość zapoznania się z konstrukcjami modeli latających, poznania problemów nurtujących współczesne społeczeństwo informatyczne, a także poznania analitycznych systemów inteligentnych i sposobów ochrony własności intelektualnej w Polsce. W ramach obecnej edycji zaprezentowane zostały także wykłady dotyczące zagadnień "wielkiego wybuchu" oraz możliwości zastosowania osiągnięć nauk fizycznych dla zachowania kondycji zdrowotnej współczesnego człowieka. Problematyka wykładów łączy zatem zagadnienia z wielu dziedzin nauki i życia codziennego powodując, iż świat współczesny otaczający młodzież XXI wieku staje się dla niej bliższy i lepiej zrozumiały.

Wybór zagadnień prezentowanych w ramach "Kształcenia dla Przyszłości" dokonywany jest na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych przez dyrekcje szkół. Zamówień wykładów można dokonywać w Zakładzie Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, 41-200 Sosnowiec ul. Żeromskiego 3, tel./fax: (0-32) 291-83-91.

Prof. dr hab. Jan Ilczuk

HARMONOGRAM X CYKLU WYKŁADÓW POPULARNO - NAUKOWYCH W RAMACH "KSZTAŁCENIA DLA PRZYSZŁOŚCI"

Lp.Temat wykładu wykładowcaDzień, godzinaMiejsce
1.Fizyka w trosce o nasze zdrowie
Prof. dr hab. Jan ILCZUK
18.02.2005 godz.12:00Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2;
VI LO im. J. Korczaka
,
Sosnowiec, ul. Czeladzka 58
tel. 291-87-22, 291-57-10
2.Zastosowanie ceramiki piezoelektrycznej we współczesnej elektronice
Dr Dariusz BOCHENEK
25.02.2005 Godz.12:00 Zespół Szkół Technicznych,
Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12,
tel. 262-29-01
3. Powłoki w budowie maszyn i urządzeń
Dr hab. Władysław SKONECZNY
11.03.2005 Godz.12:00Zespół Szkół Technicznych,
Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12,
tel. 262-29-01
4. Fizyka w trosce o nasze zdrowie
Prof. dr hab. Jan ILCZUK
08.04.2005 Godz.12:00Zespół Szkól Technicznych i Licealnych,
Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31
tel. 266- 07-34
5. Techniczne i organizacyjne kryzysy w Internecie
Dr Janusz JANCZYK
22.04.2005 Godz.12:00Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. .Kilińskiego,
Sosnowiec, ul. Kilińskiego 25
tel. 266 11 80
6. Odnawialne źródła energii
Dr Adam JÓZEFÓW
22.04.2005 Godz.12:00Zespół Szkół nr 2,
Będzin, ul.11-go Listopada 3
tel. 267 77 58
7. Odnawialne źródła energii
Dr Adam JÓZEFÓW
13.05.2005 Godz.12:00Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. J.Kilińskiego ,
Sosnowiec, ul. Kilińskiego 25
tel. 266 11 80
8. WIELKI WYBUCH - przeżyjmy to raz jeszcze
Dr Joanna BARTKOWSKA
20.05.2005 r Godz.12:00Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2;
VI LO im. J. Korczaka,

Sosnowiec, ul. Czeladzka 58
tel. 291-87-22 291-57-10
9. Świat superkomputerów
Dr Paweł WAWRZAŁA
03.06.2005 Godz.12:00 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych,
Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13
tel. 292 44 70
10.Rola i znaczenie zapisu graficznego w naukach technicznych
Dr Antoni SZNIRCH
23.09.2005 Godz.12:00Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, im. J.Kilińskiego,
Sosnowiec, ul. Kilińskiego 25
tel. 266 11 80
11.WIELKI WYBUCH - przeżyjmy to raz jeszcze
Dr Joanna BARTKOWSKA
14.10.2005 Godz.12:00 Zespół Szkól Technicznych i Licealnych,
Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31
tel. 266- 07-34
12.WIELKI WYBUCH - przeżyjmy to raz jeszcze
Dr Joanna BARTKOWSKA
21.10.2005 Godz.12:00 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych,
Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13
tel. 292 44 70
13.Świat superkomputerów
Dr Paweł WAWRZAŁA
28.10.2005 Godz.12:00 Zespół Szkół nr 1,
Będzin, ul. Krasickiego 17
tel. 267 62.01
14.Szeptem do mnie mów.
Prof. dr hab. Jan ILCZUK
28.10.2005 Godz.12:00 Zespół Szkól Technicznych i Licealnych,
Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31
tel. 266- 07-34
15.Tarcie i zużycie - wrogowie maszyn
Dr Adam JÓZEFÓW
4.11.2005 Godz.12:00Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, im. J.Kilińskiego,
Sosnowiec, ul. Kilińskiego 25
tel. 266 11 80
16.Fizyka w trosce o nasze zdrowie
Prof. dr hab. Jan ILCZUK
18.11.2005 Godz.12:00Techniczne Zakłady Naukowe,
Dąbrowa Górnicza, ul. Łańcuckiego 10
tel. 262 43 13
17.WIELKI WYBUCH - przeżyjmy to raz jeszcze
Dr Joanna BARTKOWSKA
25.11.2005 Godz.12:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
III LO im. B. Prusa,

Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 114
tel.299 89 42
18.Teoria gier - od założeń po zastosowania
Dr Kazimierz STRÓŻ
2.12.2005 Godz.12:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
III LO im. B. Prusa,

Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 114
tel.299 89 42

Autorzy: Jan Ilczuk
Ten artykuł pochodzi z wydania: