OŚWIADCZENIE JM REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

OŚWIADCZENIE JM REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Społeczność Uniwersytetu Śląskiego ze smutkiem i żalem żegna Ojca Świętego Jana Pawła II - wielkiego przyjaciela młodzieży akademickiej. Jan Paweł II znakomicie rozumiał sprawy i problemy Uniwersytetu, czemu dawał wyraz w licznych wystąpieniach adresowanych do ludzi świata nauki, a także w encyklice "Fides et ratio".

Dzięki Jego życzliwości wieloletnie starania o erygowanie Wydziału Teologicznego w strukturze Uniwersytetu Śląskiego zakończyły się powodzeniem.

Mamy w pamięci pozdrowienia i błogosławieństwo papieskie przekazane 13 stycznia w czasie osobistej audiencji delegacji Uniwersytetu Śląskiego "wszystkim profesorom i studentom Uniwersytetu Śląskiego".

Oddajemy hołd Najwyższemu Autorytetowi Moralnemu, wielkiemu Polakowi i humaniście.

Janusz Janeczek

Redakcja "Gazeta Uniwersyteckiej UŚ" informuje, że w numerze majowym zamieszczony zostanie dodatek specjalny poświęcony Janowi Pawłowi II.

Ten artykuł pochodzi z wydania: