15 marca 2005

SONDAŻ WYBORCZY NA FUNKCJĘ REKTORA UŚ

Na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 15 marca 2005 roku przeprowadzony został sondaż wyborczy

Foto: Agnieszka Sikora
 
Foto: Agnieszka Sikora
 
Foto: Agnieszka Sikora
 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz
na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2005/2008. Głosami 169 elektorów na przewodniczącego Kolegium Elektorów został wybrany prof. dr hab. Stanisław Kucharski. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Anna Nowak, Piotr Paszek oraz Michał Mierzwa.

W posiedzeniu, według listy obecnych, uczestniczyło 182 elektorów uprawnionych do głosowania. Głosowało 180 elektorów. Głosów ważnych oddano 175, nieważnych 5.

Wynik przeprowadzonego sondażu:

 • Wiesław Banyś - 10
 • Bogdan Dembiński - 1
 • Henryk Fontański - 1
 • Roman Ger - 1
 • Janusz Iwanek - 3
 • Janusz Janeczek - 106
 • Stanisław Juszczyk - 3
 • Ryszard Kaczmarek - 1
 • Stanisław Kucharski - 2
 • Dariusz Pawelec - 1
 • Krystian Roleder - 12
 • Tadeusz Sławek - 7
 • Wojciech Świątkiewicz - 4
 • Piotr Wilczek - 1
 • Kazimiera Wódz - 1
 • Kazimierz Zgryzek - 9
 • Jerzy Zioło - 11
 • Urszula Żydek-Bednarczuk - 1

Za zgodność z protokołem Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania: