Jubileusz Profesora Józefa Bańki

17 marca br. na Wydziale Nauk Społecznych miał miejsce jubileusz 70. rocznicy urodzin dziekana tego wydziału prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki. Pierwszą część, nazwaną oficjalno-wspomnieniową, poprowadził osobiście JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek. Prezydium uroczystości uświetniali swoją obecnością ponadto Prorektorzy i niektórzy dziekani innych wydziałów.

Uroczystości jubileuszu prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych
Uroczystości jubileuszu prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki
w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych

Z rąk przedstawiciela Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej mgr. Zenona Gaworczuka i towarzyszącego mu dyrektora Oddziału Regionalnego mgr. Piotra Jasiczaka Jubilat otrzymał medal "Zasłużony dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej". Z kolei z rąk burmistrza Łaz mgr. inż. Tadeusza Czopa oraz przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisiółce otrzymał insygnia strażackie w postaci hełmu. Wyglądał w nim pięknie i bojowo. Zaś w kuluarach przygrywała strażacka orkiestra dęta. Od pracowników swojego Zakładu Antropologii Filozoficznej otrzymał olbrzymi stary zegar. Według opinii "złośliwych" zegar ten nie chodzi, tak jak filozofia Jubilata nie jest zgodna z potocznym rozumieniem czasu. Były kwiaty od studentów.

Na święto Jubilata przybyli Profesorowie W. Tyburski (Toruń), S. Symotiuk (Lublin), L. Gawor (Rzeszów), J. Rąb i W. Czajkowski (Gliwice). Były ciekawe, serdeczne i wzruszające mowy... w końcu zawodowych mówców. Dr hab. Piotr Skudrzyk jako redaktor naukowy zaprezentował Księgę jubileuszową dedykowaną bohaterowi uroczystości.

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek wręczył Jubilatowi grafikę prof. Eugeniusza Delekty
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
wręczył Jubilatowi grafikę prof. Eugeniusza Delekty

Była i część druga uroczystości - filozoficzno-satyryczna. Profesjonalni aktorzy ze Stowarzyszenia APART wykonali wierszowany Rap metafizyczny, czyli odezwę wariata z Opatowa do reszty szaleńców rozpisaną na dwanaście spotkań z małą i wielką publicznością obwiesiów i obieżyświatów autorstwa Jubilata. Sam tytuł mówił za siebie. Zespół filmowy pracowników Instytutu Filozofii kierowany przez Jakuba Bańkę (syna) przedstawił film pt. Peri Josephos. Co było na tym filmie, wiedzą tylko jego widzowie; czytelnik niniejszego tekstu może się jedynie domyślać i żałować, że nie był. Na końcu imprezy zespół kabaretowy Instytutu Filozofii pod kierownictwem artystycznym i naukowym dr. hab. Piotra Skudrzyka przedstawił późnopołudniową rozmowę pracowników instytutu o współczesnej filozofii w ogóle i filozofii Jubilata w szczególe. To, jak Jego myśl może być interpretowana, Jubilat wysłuchał ze zdziwieniem, ale i życzliwą wyrozumiałością.

Druh Józef Bańka - z dyplomem
Druh Józef Bańka - z dyplomem "Honorowego Członka
Ochotniczej Straży Pożarnej" i insygniami strażackimi

Jubileusz był huczny, wesoły, serdeczny, rzewny i filozoficzny. Godny Jubilata, Jego wieloletniego dzieła i katowickiego środowiska filozoficznego. Szkoda tylko, że studenci, którzy otrzymali na ten dzień zwolnienie z zajęć dydaktycznych, na uroczystości byli obecni jak na nieobowiązkowym wykładzie monograficznym.

Piotr Skudrzyk

Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki
Redakcja: Piotr Skudrzyk, przy współpracy Grzegorza Mitrowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005

Księga jest próbą podsumowania dorobku filozoficznego Profesora Józefa Bańki. W artykule redakcyjnym autorzy próbują uchwycić dramatyzm życia i twórczości Jubilata. Kilku autorów portretuje Go z perspektywy osobistej bliskości, pojawiają się akcenty humorystyczne. W krótki sposób przedstawiona została również historia całego katowickiego środowiska filozoficznego, któremu Profesor Bańka od 30 lat przewodzi. W Księdze publikuje swoje artykuły naukowe szerokie grono ważkich postaci filozofii polskiej, przedstawiciele filozofii rosyjskiej i słowackiej oraz przedstawiciele młodszego pokolenia. Autorzy w wielu miejscach odnoszą się do dorobku Jubilata. Atmosferę treści Księgi zwieńcza piękna szata graficzna oraz cenne fotografie.

Autorzy: Piotr Skudrzyk, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania: